Европейското законодателство да бъде реалистично и съобразено с отделните страни-членки

Европейското законодателство да бъде реалистично и съобразено с отделните страни-членки

Смисълът на ЕС е да предлага общи политики там, където отделните държави не могат да се справят сами

Виж още …

Top