АБВ ще надгражда постигнатото в социалната сфера

Декларация на ПГ на АБВ по повод предсрочното прекратяване на правомощията на 43-то Народно събрание, прочетена от парламентарната трибуна от зам.-председателя на АБВ и зам.-председател на ПГ на АБВ Мариана Тодорова

Уважаема г-жо председател,

Уважаеми колеги народни представители,

Днес е ден за равносметка. Равносметка, върху която ще градим своите перспективи за бъдещето. Тя би била неискрена и фалшива, ако отново започнем да се замеряме с предизборни обещания, сочейки само вините на опонента. Как ще съхраним институционализма, как ще очакваме уважение, ако дори в последните минути градим тезите си чрез противопоставяне? Това вече не печели доверие, а е нарицателно за политическото лицемерие и отблъсква хората.

Преди малко повече от две години обществото негодуваше срещу слабите държава и институции, срещу политическата и социална безотговорност -безработицата, бедността, липсата на бъдеще. Влязохме в този парламент след цикъл от избори - европейски и парламентарни. Случайно ли е, че сега ситуацията е подобна? Трябва да извлечем своята поука - ако сеем омраза, ще пожънем отново силно фрагментиран парламент, неспособен да излъчи стабилно мнозинство. Ако обещаваме неосъществими политики и мерки и се водим предимно от популизма, ще бъдем системно пращани на избори и референдуми, които ще придобият друг смисъл на наказателна акция.

Като всеки предходен парламент и ние не успяхме да променим внушението, че политика и обществено благо са две напълно несъвместими понятия. В началото се търсеше консенсус и съгласие, но отново имаше конфронтация, противопоставяне, обиди. Работещите министри и народни представители станаха заложници на ленивите и кресливите.

Стремежът към диалог постепенно изчезна. В отиващото си днес 43-то НС не се изработи пълноценен механизъм за дискутиране на важните проблеми, на предстоящите законопроекти и ефективно вземане на решения. Дали от прекалена самоувереност или от нежелание за усложнения, не се възприе идеята на АБВ да се създаде експертен Съвет по законодателство, който да подобрява качеството на текстовете, да изглажда законодателните несъвършенства. За съжаление, честа практика беше законопроектите да бъдат приемани не толкова според смисъла и полезността им за държавата, колкото според политическата тежест на групата, която ги предлага. Много от тях не се реализираха, само защото са внесени от по-малки формации или защото опонентът може да спечели и да си причисли инициатива, актив и успехи.

Не искам да звуча назидателно, казвам всичко това не за да съдя, а за да можем да потърсим по-добри решения занапред.

В парламента АБВ изгради авторитет на интелигентна, диалогична и дисциплинирана формация. Предлагахме множество идеи, отстоявахме каузи,  успявахме там, където разумът и аргументите можеха да надделеят.

Показахме, че не се страхуваме от референдумите чрез предложение за облекчаване на провеждането им. Проблемът не е в самите референдуми, а в политически ангажираните хора, които отказват да правят разяснителни кампании и дискусии, чрез които гражданите да направят информиран избор. Само АБВ участва в кампаниите и  по двата референдума, като на последния се обявихме за трикратно намаляване на субсидията и за смесена избирателна система.

Имаме принос в множество социални закони, включително и чрез представителя ни във властта Ивайло Калфин - пенсионна реформа, семейни помощи за деца, социално подпомагане, равнопоставеност на жените, трудова миграция и трудова мобилност и много други. Съществен елемент е разработената демографска стратегия с ясен план за действие. По негова идея започна дискусията за ревизията на инвалидните пенсии.

АБВ беше активен фактор в правосъдната реформа, енергетика, отбрана и сигурност, образование и земеделие.

Направихме своя прочит на президентските избори и референдума. Те са вот против политическия елит и начина, по който се прави политика в момента.

Дадохме път на нови идеи, чиито носители са нови лица. Ако искаме да налагаме реформи в отделни сектори, трябва да покажем, че можем да променяме и себе си, по собствена воля - не просто чрез закони и уставни ограничения.

Занапред ще надграждаме постигнатото в социалната сфера, като наблегнем върху борбата с бедността, неравенствата и експлоатацията. Ще заменим лозунгите с реални политики. Около 60% от бедните в България са работещи. Това налага спешно увеличаване на доходите от труд. Страната трябва да спре да изтъква като сравнително предимство евтината работна ръка. За сметка на това ще работим за преструктуриране на икономиката, отвъд макроикономическата стабилност чрез превръщането й във високотехнологична с добавена стойност.

Ще предложим разумен механизъм за индексация на всички пенсии от доход и стаж.

За да има баланс в системите, ще предложим въвеждането на безплатни детски ясли и градини за всяко дете, като се съобразим с бюджетните възможности.

Ще променяме концепцията на образованието и здравеопазването да се гледа като на пазарна ниша и пазарен дял, а като основен ангажимент на държавата.

За нас е важно да имаме достойна балансирана и ясна външна политика, в която България е активен фактор, а не пасивен приемник на решения.

За всичко това ни е нужна ясна перспектива,  а тя се крие в консолидация и стабилизация на лявото пространство. АБВ ще катализира обединение на принципна основа с формации, с които да изгради алтернативен център в лявото пространство.

Благодаря на всички парламентарни групи за сътрудничеството, на председателството на 43-то Народно събрание и пожелавам на всички успех в предстоящата кампания!

Нека има повече смирение и воля за работа, за да не разочароваме отново избирателите!

26.01.2017 г.

Назад

Top