НС прие предложените от ПГ на АБВ промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, предложени от ПГ на АБВ (вносител от името на Групата- проф. Иван Станков), според които договор за аренда може да се сключи със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

Договор за аренда може да се сключи и със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот.

Депутатите решиха масиви за ползване на пасища, мери и ливади да могат да се създават по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Споразумението се одобрява ежегодно до 30 декември за следващата календарна година. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Информация: Фокус 

Назад

Top