НС разшири правомощията на началниците на затвори

Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, предаде репортер на Агенция „Фокус”.

С промените се преустановява дейността на Комисията по изпълнение на наказанията към всеки един затвор, а правомощията ѝ се прехвърлят на началника на съответния затвор, който при произнасянето си ще взема предвид становищата на ръководителя на направлението за социалната дейност и възпитателната работа, на заместник-началника по режимно-охранителната дейност и на началника на съответното затворническо общежитие, където осъденият изтърпява наказанието си.

Според вносителите това разширяване на правомощията на началника на затвора е в съответствие с Европейските правила за затворите, като цели гарантиране на повече бързина и оперативност.

Предвижда се задължително изследване за професионална и психологическа пригодност на кандидатите за държавни служители, които пряко осъществяват дейности по изпълнение на наказанията или на мярката за неотклонение задържане под стража, в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и в териториалните й служби, включващо психологическо изследване и полифизиографски тест.

Промените предвиждат съдът да определя единствено първоначалния режим на изтърпяване на наказанието в зависимост от наложеното наказание и личността на извършилият престъпление. Предвижда се главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията (ГДИН) да осигури първоначално разпределение на лишените от свобода със свои заповеди. С промените се поставят и изисквания за типа затворническо заведение, определено според първоначалния режим, териториалното разпределение, което е подчинено на целите да се изпълни минималният стандарт за жилищна площ в спалното помещение, която не може да е по-малка от 4 квадратни метра. Предоставя се възможност на осъдения да изтърпи наказанието максимално близо до местоживеенето си, с цел запазване на семейните му контакти. Въвежда се и възможност главният директор на ГДИН, при установяване на пренаселеност на дадено място, да регулира процеса с преместване на лишени от свобода, като се съобрази с тяхното желание. Всяко преместване, което не е поискано от лишен от свобода, както и отказ от поискано преместване, ще подлежи на обжалване пред административния съд. 

Информация: Фокус 

Назад

Top