НС реши продажбата на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. да се извършва със съгласието на Агенцията за приватизация

Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за държавната собственост, предвиждащи прекратяването на съсобственост чрез продажба на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. да се извършва със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол като задължителен елемент от фактическия състав на процедурата, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

Вносител на предложението е Mинистерски съвет, а с него се цели ограничаване на кръга на субектите, които биха могли да придобиват безвъзмездно право на собственост върху имоти - частна държавна собственост. Промените предвиждат още възможност за отмяна на актове за общинска собственост по административен ред от областния управител, когато незаконосъобразно е актуван имот – държавна собственост като общинска собственост. 

Информация: Фокус 

Назад

Top