НС ще разгледа режима за продажбата на имоти частна държавна собственост на стойност над 10 хил. лв.

Парламентът ще гласува на първо четене промени в Закона за държавната собственост, предвиждащи прекратяването на съсобственост чрез продажба на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. да се извършва със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол като задължителен елемент от фактическия състав на процедурата. Това предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание.

Вносител на предложението е министерски съвет, а с него се цели се ограничаване на кръга на субектите, които биха могли да придобиват безвъзмездно право на собственост върху имоти - частна държавна собственост. Парламентът ще разгледа на второ четене и промените в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. С него се цели съдът с присъдата да определя единствено първоначалния режим на изтърпяване на наказанието в зависимост от наложеното наказание и личността на извършилият престъпление.

Информация на Фокус

Назад

Top