ПГ на ПП АБВ с 342 въпроса и 35 питания в 43-то НС

ПГ на ПП АБВ е била една от най-активните в 43-то НС с 342 въпроса и 35 питания, става ясно от
справка за периода от 27 октомври 2014 г. до 26 януари 2017 г., подготвена от парламентарния пресцентър и правна дирекция на Народното събрание.

По време на мандата си 43-то Народно събрание е приело 336 закона, 392 решения и 3 обръщения и декларации. Парламентът е имал 296 пленарни заседания, като 22 от тях са били извънредни.

В 43-ото Народно събрание са постъпили общо 708 законопроекта, като 407 от тях са внесени от народни представители. По време на мандата са постъпили 413 проекторешения, от които 355 от народни представители, както и 31 проекта за обръщения и декларации. В 43-ото Народно събрание са зададени 4 083 въпроса и са отправени 262 питания.

Парламентарен контрол е провеждан в 99 пленарни заседания за петъчния парламентарен контрол и в 21 заседания блиц контрол. Използваното парламентарно време за осъществяване на контролната функция на Народното събрание за мандата е 293 часа и 40 мин. В този период използваните форми на парламентарен контрол са въпроси и питания, блиц контрол, разисквания по питане, изслушване, и вот на недоверие. За периода са проведени 4 разисквания по питания, отхвърлен е един вот на недоверие, проведени са 9 изслушвания.

От зададените въпроси 2 439 са били с писмен отговор, а 1 644 – с устен. При питанията 61 са били с писмен отговор, а 201 с устен. Отговорено е на 3507 въпроса и на 180 питания, а 175 въпроса и 22 питания са оттеглени.

Информация на Фокус

Назад

Top