АБВ настоява държавата да създаде ново самостоятелно звено, пряко подчинено на Министерския съвет, което да се бори с бедствията и авариите

АБВ настоява държавата да създаде ново самостоятелно звено, пряко подчинено на Министерския съвет, което да се бори с бедствията и авариите. Това заяви по време на пресконференция председателят на партията Румен Петков. Той бе категоричен, че след 2009 година в България, на практика, структурите за защита на населението са оставени на произвола на съдбата и са частично или напълно разсипани. „Ние считаме за грешка закриването на Министерството на бедствията и авариите през 2009 г. Резултатът е практическата ликвидация на „Гражданска защита“. Освобождаване на основния ръководен и експертен състав. Над 800 души, от всички 1300 работещи в системата, са освободени. Експертизата е сведена до минимум, а възможността за подготовка и преподготовка на общинските администрации е занулена. Ликвидирани са 23 от общо 31 отряда на „Гражданска защита". По същество са ликвидирани и отрядите на алпинистите и на леководолазите и сега, когато имаме стихия, бедствие, авария хората се събират на някакъв хаотичен принцип. Също така не се води подготовка на такива отряди - както в средносрочен, така и в дългосрочен план. Практически ликвидиран е и експертният състав, който осъществява дейностите и координацията по превенцията и риска. От 600 души за страната, са останали под 100. Всичко изредено до тук е катастрофално от гледна точка на способностите на държавата да води политика на превенция“, заяви Петков.

Според него освен ново звено за борба с бедствията и авариите държавата трябва да възстанови и Националния учебен център по гражданска защита в Монтана, като към него да се структурират веднага филиали в шестте района за планиране. „Много е важно, в този порядък на възстановяване и изграждане на институционални инструменти, да се създаде високоефективна система за доброволни формирования“, завърши Петков.

 

Назад

Top