АБВ с предложение към премиера Борисов за изработване на външнотърговска стратегия на България

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

 

Уважаеми г-н Борисов,

Анализът на проведената в София годишна среща на държавните и правителствени ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай в рамките на механизма „16+1“ показва, че за последните седем години българските правителства не са отработили конкретни икономически, търговски и финансови споразумения, които да привличат сериозни чуждестранни инвестиции от Китай. Напротив, до момента, китайският бизнес и инвестиции в инфраструктурни и строителни проекти, транспортни схеми и банкови мрежи, проекти в областта на ядрената енергетика, земеделието и туризма, ни заобикалят.

 

Това ни дава основание да се обърнем към Вас с предложение да инициирате разработване на външнотърговска стратегия на България. В това отношение богат опит имат държави като Франция, Унгария, Япония, които имат подобни стратегии и успешно защитават своите икономически и национални интереси (миналогодишният форум „16+1“ в Будапеща, определен от домакините като „откриване към Изтока“, е изключително впечатляващ и резултатен). В подготовката на стратегията предлагаме да участват българските работодатели и синдикати.

ПП АБВ, със своя експертен потенциал, има готовност да се включи в подобна инициатива.

 

 

10 юли 2018 г.                                                                                      С уважение: /п/

гр. София

                                                                                                          Румен Петков

                                                                                                          председател на ПП АБВ

Назад

Top