Д-р Мариана Тодорова с европейска награда за политическа иновация

Д-р Мариана Тодорова, заместник – председател на ПП АБВ е финалист на международните награди „Иновации в политиката” 2017 г., които са платформа за цяла Европа. В конкурса участваха общо 589 проекта от всички страни на Стария континент. От тях за финалисти са избрани 80, сред които е този на Тодорова. Журито, което оценява предложенията, е съставено от 1022 граждани от всички европейски страни, а церемонията по награждаването ще се състой на 6 декември във Виена.

Д-р Мариана Тодорова участва в категория: „Работни места” с проекта „Еднодневни трудови договори“. Той е изготвен на база на опита й като депутат и заместник-председател на парламентарната група на партия АБВ. По времето на своя мандат тя участва активно в разработването на концепцията, дизайна и въвеждането на еднодневните трудови договори в българското законодателство. Водещата идея и инициативата за тях е на вицепремиера и министър на труда и социалната политика по това време Ивайло Калфин.

Чрез  активното участие в разработването на концепцията за този тип трудови договори в парламентарните дебати Тодорова допринася за законодателното реализиране на идеята. Целевата група са сезонни работници, заети в селскостопанска работа по събиране на земеделска реколта. Целта е тези лица, които предимно са трайно безработни, да получат регламентирана сума за своя труд, здравна застраховка, застраховка за трудова злополука, както и отчитане на работните дни като трудов стаж. При изготвянето на проекта е взето предвид, че обсегът на заетите с този тип договорни отношения е предимно от бедни и социално слаби хора. За това е предвидено те да могат да запазят получаването на помощи за безработица и друг тип ваучери за социални придобивки. По - фундаменталният проблем, който също се решава е, че те излизат от сивия зона на икономиката и така се изсветлява част от земеделския сектор.

Чрез възможностите осигурени от еднодневните трудови договори, тази група от  трайно безработни и на практика към момента обезсърчени  хора, ще има и възможността да придобие отново нормални трудови навици и култура, да се мотивира и да се  интегрира отново към обществото и пазара на труда.

Благодарение на тези мерки земеделските производители имат достъп до работна ръка и могат да планират производството си. Също така, се осъществява реинтеграция на бедни и малцинствени групи към пазара на труда и обществото. Много от заетите получават стимул и мотивация да преминат през някаква форма на обучение, квалификация и преквалификация, така че да могат намерят по-дълготрайна заетост. Важна е първата стъпка на възстановяване на трудови навици и култура. Чрез подобни мерки държавата показва и че има ангажимент за борба със сивата икономика и нерегламентираната експлоатация на нискоквалифицирани малцинствени и маргинализирани групи.

Назад

Top