ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПП АБВ по повод терористичния акт във Великобритания и необходимостта от активизиране на усилията за противодействие и изкореняване на тероризма

ПП АБВ споделя скръбта на роднините и близките на десетките граждани, станали жертва на новия брутален акт на тероризъм в Манчестър, изразява солидарност с народа на Великобритания и подкрепя усилията на британското държавно ръководство за възстановяване на реда и спокойствието в страната. Ние разглеждаме тази трагедия като удар не само срещу британския народ, но и срещу цялото човечество, срещу демокрацията, свободата и общочовешките ценности.

Отхвърляме решително всякакъв вид и проява на тероризъм и призоваваме към единство и обединяване на усилията на международната общност в борбата срещу носителите на терористична заплаха, каквато днес на първо място е ИДИЛ, чиито зверства и вандализъм трябва да бъдат прекратени и наказани. Убедени сме при това, че борбата срещу тероризма и екстремизма не трябва да води до преследване на религиозна и етническа основа или нарушаване на правата на човека. Тя трябва да се осъществява в духа на равенството, справедливостта и закона, в съответствие с принципите на международното право.

Като подкрепя провеждането на активни глобални, регионални и национални действия срещу тероризма, ПП АБВ окуражава правителството на Република България да работи и в бъдеще в рамките на международната общност, организациите и съюзите, в които участва, както и в сътрудничество със своите съседи, за предотвратяване на тероризма, екстремизма и насилието, премахване на техните корени и наказване на извършителите на престъпления против хуманността и човечеството.

 

      23.05.2017 г.                                                                       ПП АБВ

Назад

Top