Доц. Христо Михайлов: Отмяната на груповия лов на дива свиня извън досега регламентирания период е нелеко, но правилно решение

Отмяната на груповия лов на дива свиня извън досега регламентирания период е нелеко, но правилно решение. Това заяви в сутрешния блок на БНТ зам.-председателят на АБВ и експерт в областта на управлението на ловното стопанство доц. Христо Михайлов. „Поздравявам министър Порожанов за това нелеко, но единствено правилно и вярно решение. Само ден след като в Държавен вестник бяха публикувани измененията и допълненията в Закона за лова и опазване на дивеча, които позволяваха за първи път,  безпрецедентно да се ловува групово в това време на годината, той взе това решение. Заповедта му за отмяна е публикувана и е напълно обоснована. Първата основна предпоставка за отмяната на този лов беше именно противоположното мнение на самите български ловци, за което ги поздравявам. Те проявиха много голяма зрялост, мъдрост и отговорност към природата и обществото. Досегашната практика с тази болест (африканската чума по свинете, бел.ред.) за съжаление показва, че смъртността при животните на места стига до 100 процента. Вирусът не е заплаха за човека, но е заплаха номер 1 за домашната свиня, за дивата свиня, за полудивите източнобалкански свине и ако навлезе, загубите ще бъдат изключително големи. Ние от АБВ алармирахме земеделското министерство. Направихме над 11 точки предложения за справяне с кризата, в които обобщихме мнението на науката и на професионалната ловна асоциация. Много голяма част от тези мерки, които предложихме сега виждаме в мотивите на земеделския министър и на БАБХ, за да се въведе тази заповед за забрана на груповия лов извън досега регламентираните периоди“, посочи той.

Със съжаление доц. Михайлов констатира, че държавата е могла много по-рано да реагира на задаващото се бедствие. „Вярно е, че африканската чума е сериозен проблем, пред който е изправена страната ни. Мерките, които сега се предприемат, са изключително закъснели, но да се надяваме, че болестта ще ни подмине, макар да не ми се вярва това да се случи. Вирусът на чумата е в европейските страни и циркулира повече от четири години. Преди време той бе регистриран в Латвия, Литва, Естония и от там започна да се прехвърля в съседните страни. Това бяха години, в които можеха да се вземат сериозни превантивни мерки, включително и да се използват ловците за управление на запасите от дива свиня в България. За тяхното, подчертавам, контролирано намаляване“.

„Разбира се, че мерки срещу високата плътност на популацията на дивата свиня трябва да се вземат, но изключително важни са и мерките около свиневъдните комплекси. Те трябва да бъдат изключително стриктни. Трябва да се използва активно участието на ловците в индивидуалния лов, които е разрешен и който е единствения цивилизован метод за въздействие върху дивите популации на животни. И тук държавата трябва да инвестира сериозно. В доверие, в средства. Така, както редица европейски страни подпомагат ловците. За съжаление, пак казвам, че сме закъснели, защото това е един процес, който трябваше да мине и през етап на обучение, през информационна кампания, включително и сред населението“,  посочи доц. Михайлов.

Назад

Top