Ген. Михо Михов: От договора между България и Македония могат да спечелят и двете ни държави. Той може да стартира изграждането на “Коридор номер 8“

 

От договора между България и Македония могат да спечелят и двете ни държави. Той може да стартира изграждането на “Коридор номер 8“. Също така една от главните цели на това споразумение е и установяване и утвърждаване на доверието между гражданите на двете страни. Това заяви в интервю за програма „Хозиронт“ на БНР експертът в областта на отбраната и сигурността към АБВ и председател на комисията по отбрана в 43-то Народно събрание ген. Михо Михов. „Фундаментът на този договор е декларацията от 1999 г. и ние от АБВ считаме, че настоящият договор всъщност е текстово развитие на документа от въпросната 1999 г. За това, аз по-скоро бих заменил думата „приемственост“ в израза „приемственост на всички правителства до сега“ с думата „последователност“, което е много важно и за българската политика. Може би една такава последователност трябва да демонстрираме и в други области, не само в договора с Македония“.

 „Мисля, че при изготвянето на договора ние не допуснахме слаби или укорими позиции.  Във всички случаи големия поток на стоки, услуги и капитали трябва да тръгне от България за Македония и обратно. Защото посоката „север – юг“ между Сърбия и Гърция, която съществува в момента, намалява много от възможностите за развитие и на двете страни. Още повече, че „Коридор № 8“, който трябва да свърже Адриатическо с Черно море, може да се реализира  само тогава, когато България и Македония се сближат до необходимата степен, с което  биха повлияли на ЕК този паневропейски коридор да стартира своето строителство. Ще печелим всички, когато двете страни станат съюзноотговорни в НАТО и ЕС“.

 Според ген. Михов договореностите между двете държави, чието подписване предстои, предполагат бъдещото развитие на добри и ползотворни отношения. „В 14-те члена на договора наистина се залага на известен прагматизъм, не просто за честване на съвместни дати и исторически личности, а за характерните особености на географските ширини, на които живеем. И както е казано „за най-широкото развитие на движението на капитали и стоки и прочие“, което всъщност стартира още след подписването на декларацията преди години“.

 Ген. Михо Михов коментира и предложението, в рамките на три месеца от влизането в сила на документа, да се създадат междудържавни комисии, които да следят работата по изпълнението на договореностите. „Ние в АБВ считаме, че тези комисии може би няма да свършат добра работа. Мултидициплинарната комисия, мисля, че няма да напредне много. На този фон имаме опита от последните години, където БАН и Македонската академия на науките и изкуствата свършиха една добра, дипломатическа, подготвителна  работа, която доведе до днешното състояние на договора и до неговото предстоящо подписване. Тези държавни структури наистина допринесоха за историческо-образователните и културни корективи в общата ни история“.

Назад

Top