3 години ПП АБВ

Скъпи приятели и съмишленици,

 

Днес се навършват три години от учредяването на политическа партия АБВ.

На 28.06.2014 година ние се обединихме около идеята да дадем на хората истинска алтернатива за възраждането на България. Сплотихме се и насочихме цялата си енергия и усилия за излизането на държавата от дълбоката криза, в която се намира, за добруването на българското обществото, за защита на гражданите и националните интереси на страната.

 

Три години по-късно, можем с открити лица и чисти сърца да кажем, че това, което постигнахме за толкова кратък период от време, е много повече, отколкото други са постигали за десетилетия. Благодарение на присъствието на АБВ в 43-то Народно събрание се осъществиха редица наши идеи, предложения и политики, променили реално живота на хиляди българи към по-добро.

 

В сложните и тежки времена, в които живеем, където средата много пъти е неприемливо конфронтационна и некоректна, където осезаемо се усеща липсата на елементарна политическа култура за диалог, отсъствието на професионализъм и експертна компетентност в дебата за разрешаването на проблемите на обществото, имаше моменти, в които разумът и аргументите надделяваха. Държавнически отговорното поведение на АБВ, базирано на разумния и конструктивен диалог, толерантност и търпимост към различията и идеите на другите, полаганите от всички нас усилия и търпение при опитите ни за постигане на разбирателство и консенсус по важните за обществото и държавата въпроси, доведоха до реализирането на част от нашите политики и идеи.

 

Законодателно компетентни и диалогични, професионално подготвени и убедителни в дискусиите и в отстояването на политическите си принципи и виждания, АБВ осъществихме първата по същество, реално извършена реформа на една съществена обществено–икономическа система на страната. В резултат на образцовата и изключително продуктивна и успешна работа на вицепремиера Ивайло Калфин и неговия екип, АБВ реализира пенсионната реформа – нещо, в което се проваляха години наред няколко парламента и правителства.

 

С конституирането му под председателството на министъра на правосъдието, започна да работи и да дава своите добри резултати идеята ни за създаване на Съвет по съдебната реформа – дълга битка, която, в крайна сметка, спечелихме, въпреки упоритото несъгласие на останалите политически формации.

 

Принципните постановки в Закона за висшето образование, предложени от АБВ, се превърнаха по същество във фундамент на втора, след тази в пенсионната система, реално проведена законодателна реформа. Тогавашният председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България казва: „АБВ направиха за висшето образование това, за което всички ректори се молим от 20 години“...

 

Списъкът с безспорните ни успехи не е кратък.

Но част от политиките на АБВ все още не получават реализация, въпреки очевидната полза за обществото и добрите ни предложения не успяват да „пробият“ политическия егоцентризъм и интереси. Някои от нас се отказаха от битката, други се обезвериха, трети се поддадоха на изкушенията....Но макар че сега сме извън парламента, ние от АБВ ще продължим да отстояваме нашите започнати и добре развити, но все още недовършени каузи.

Ще продължим да защитаваме идеите и политиките в полза и защита интересите на гражданите и страната.

 

Скъпи приятели,

Благодаря ви за усилията, волята и търпението!

Благодаря ви за енергията, надеждата и вярата!

Благодаря ви за това, че сме заедно в дългия и нелек път, който поехме преди три години с една-единствена цел – възраждането и добруването на България!

 

 

                                                                                   Константин Проданов

                                                                                   председател на ПП АБВ

Назад

Top