Константин Проданов: КНСБ е една от организациите, чиито цели съвпадат с тези на АБВ. Чака ни решителна битка с експлоатацията

Лидерът на АБВ поздрави КНСБ по повод 1 май и VIII-мия конгрес на синдиката

Уважаеми делегати и участници,

Преди всичко се ползвам от случая да Ви поздравя с международния Ден на труда 1 май! Провеждането на VIII Конгрес на КНСБ само ден след него носи и някаква символика в себе си, защото след празника идва и делникът, а делниците в нашата страна, за съжаление, далеч не са радостни.

Пред Вашия Конгрес стоят нелеки за решаване задачи и очертаване на бъдещите политики. Живеем в сложни и противоречиви времена – в един свят на огромни неравенства, свят на противопоставяне, свят на бедност. Разделението в обществото ни, и не само в нашето, вече не е толкова на леви и десни, колкото на бедни и богати, на имащи и нямащи. За съжаление, богатите са само шепа хора в сравнение с останалите – бедните. Социалната държава някъде избледня и сега започваме отново да разсъждаваме върху това необходимо ли е да има минимална заплата, минималните пенсии трябва ли да са поне колкото е жизненият минимум, отпускът по майчинство не е ли прекалено дълъг и т.н.

ПП АБВ първа формулира експлоатацията като един от основните проблеми на българските трудещи се и респективно на цялото ни общество. В отминалите извънредни парламентарни избори ние ясно и отчетливо заявихме каузата, за която ще се борим: не на експлоатацията, не на социалното неравенство, за социална справедливост.

И именно КНСБ е една от организациите, чиито цели несъмнено съвпадат изцяло с нашите и в чието лице ние сме убедени, че имаме съмишленик. КНСБ е призвана да започне и да проведе докрай решителна битка с експлоатацията – безжалостната експлоатация, на която са подложени хиляди работещи в България. Тя има много измерения – ниски заплати и пенсии, неизплащане месеци наред на трудови възнаграждения, несанкционирана от никого продължителност на работния ден, далеч отвъд определената в закона и то не само в производствената сфера, но и в сферата на услугите.  Вид експлоатация е и износът на чист труд чрез т. нар. „ишлеме”, на което работят много предприятия, както и износът на непреработени материали и суровини с ниска добавена стойност.

А когато премахнем експлоатацията, по-лесно ще преодолеем и социалното неравенство и ще постигнем социална справедливост.

Не трябва да забравяме, че за да спечелим тази битка решаваща роля има и държавата. Очевидно, че на България е необходим нов икономически модел, в който държавата да се превърне в сериозен икономически субект и инвеститор, който да осигурява устойчив икономически растеж, да налага справедливи стандарти  на заплащане, да осигурява здравословни и безопасни условия на труд. Или както са формулирали класиците на немската социалдемокрация: „Свободна инициатива, колкото може повече. Държава, колкото е необходимо. Но не може да има и слаба икономика, и слаба държава.” Тоест, когато имаме слаба икономика, ни трябва силна държава.  

Сигурен съм, че това ще бъдат и едни от основните задачи, които ще залегнат в решенията на Вашия Конгрес. Осъзнаваме, че решаването им няма да е лесно. Но искам да Ви уверя, че ПП АБВ ще подкрепи всяка Ваша политика, кауза, битка за постигане на по-достоен живот за всички хора в България – за това да няма ровещи по кофите хора, за това всеки пенсионер да се чувства спокоен за старините си, за това да отглеждаме здраво и образовано поколение.

КНСБ като наследник на повече от 100-годишна профсъюзна традиция и обединяваща 35  федерации, синдикати, съюзи и редица асоциирани членове, разполага с необходимия капацитет и мощ, за да постигне тези цели. Тук не мога да не изкажа огромното за всички ни съжаление от това, че в края на миналата година ни напусна основателят и първият председател на КНСБ проф. Кръстьо Петков. Неговият изключителен професионализъм и ерудиция, пречупващи същевременно всичко през борба за добруването и благоденствието на трудещите се и на цялото общество, безспорно ще липсват на всички ни. Убеден съм обаче, че КНСБ и в негова памет ще продължи да разширява капацитета и мощта си, за да може да отстоява неговите виждания и конкретни измерения на социалната политика, която трябва да се провежда.

 

Желая успешна и плодотворна работа на Конгреса!

                                                          Константин Проданов

                                                                                                                          председател на ПП АБВ

Назад

Top