По инициатива на АБВ в Ямбол се проведе регионален форум „Училищното образование – проблеми и предизвикателства”

По инициатива на Областните съвети на ПП АБВ в Ямбол и Сливен на 19 март 2018 г. се проведе регионален форум по проблемите на училищното образование. Предложенията и въпросите дискутирани по време на форума ще бъдат обобщени и изпратени до парламентарната комисия по образованието и науката, Министерството на образованието и науката, кметовете на двете общини, съобщи областният лидер на АБВ-Ямбол и директор на Езиковата гимназия в града Йордан Милков.

В дебата участваха представители на висшето и средното образование от двата региона, учители, родители и граждани, които споделиха своите виждания и направиха предложения за развитието на образованието на общинско, областно и национално равнище. В работата на форума се включи и доц. Христо Михайлов - зам.-председател на ПП АБВ и преподавател в Лесотехническия университет. Според него, ако държавата търси системен подход към решаването на проблемите в образованието трябва да се търси приемственост и дългосрочна визия за развитието и реформирането на сектора.

Областният председател на АБВ-Сливен Иван Славов посочи, че изменения в толкова важни закони трябва да бъдат правени само след постигането на пълен консенсус. „Мотивът за получаване на по-добро образование трябва да е натрупване на знания за печелене на по-добри пари при последващата реализация на пазара на труда. Има и друго. В сериозните държави ранното предучилищно обучение започва още от първата година на детето. У нас трябва да е поне от 3-годишна възраст, което ще е и стимулиращо за развитието на децата от ромските общности, ще предотвратява маргинализацията им и отпадането им от образователната система, ще помогне за ранното им научаване на български език“.

                                                                

 

 

Назад

Top