По покана на ПП АБВ се проведе среща с представители на Арабските асоциации в България

По покана на ПП АБВ беше проведена среща с представители на Арабските асоциации в България, на която присъстваха граждани на Либия, Египет, Сирия, Ирак, Младежката организация на Палестина, Ливан, Судан, Тунис, Йордания, живущи в България. От страна на партията, в срещата участваха председателят Румен Петков, доц. Георги Кючуков, отговорник по международните отношения на политическата формация и лидерите на младежките структури.

Тази среща е продължение на поредицата от контакти на ръководството на партията с посланиците на арабските страни, акредитирани в София. На срещата бяха дискутирани редица теми от общ интерес. Тя беше открита от доц. Георги Кючуков, отговорник по международните отношения на ПП АБВ. Той акцентира върху дълготрайните ползотворни взаимоотношения между България, като цяло и АБВ в частност, с гражданите и ръководствата на всички арабски държави. Особено внимание беше обърнато на двустранните връзки, развитието на икономическите отношения, културния и туристически обмен.

Председателят на ПП АБВ Румен Петков акцентира върху възможностите за взаимодействие на България с арабските държави в сферите на туризма, културата, възстановяване на обучението на студенти и докторанти от арабските страни у нас. Предстои посещение на председателя на ПП АБВ в държавите Сирия и Алжир. Предстои и среща с доайена на дипломатическия корпус в България Н. ПР. Ахмед Мадбух, посл. на държавата Палестина.

Румен Петков подчерта важността за възстановяване на отношенията с държавите от арабския свят. „За нас е много важно да възстановим тези отношения, които сме имали през годините – като граждани, като човеци, като общества, за да можем да се върнем към институционалните ни взаимоотношения, да се върнем към това, с което можем да си бъдем полезни“. Петков посочи като особено важно изграждането на взаимоотношения между младите хора на България и младежите от арабския свят. „Така ние ще направим взаимоотношенията ни в средносрочен план независещи и неподвластни на политическата конюнктура. Защото ако днес нашите млади хора се познават, общуват си по различни комуникационни канали, ако нашата младежка организация има отношения с младежката организация във вашата страна, то това е много по-сериозна гаранция за бъдещето на междудържавните ни отношения, от отношенията между правителствата. Това е политическата и обществена инвестиция в бъдещите ни взаимоотношения“.

По време на срещата представителите на Ливан, Ирак и Сирия, коментираха, че не разбират факта, че държавата ни е дала жертви „в кървавата арабска пролет“,  а в последствие показва отстъпление от традиционни позиции и невъзможност да защити интересите си в тези държави (търговски, инвестиционни, културни).

 

Четири ангажимента към представителите на Арабските асоциации в България пое ПП АБВ в края на срещата:

  • Да се проведе среща с Министерството на външните работи с цел създаване на организация за улесняване на визовото обслужване на гражданите от арабските страни;
  • Обсъждане на въпроса за разширяване на обхвата и нивото на нашите дипломатически мисии в арабските страни;
  • Среща с председателя на асоциацията на българските банки с оглед улесняване дейността на живущите в България граждани от арабски страни, както и инвеститорите от арабските държави. Недоумение буди системният отказ от страна на банки у нас да предоставят услуги на граждани от арабски държави, живеещи от десетилетия у нас;
  • Дискусия за възможностите за развитие на отношенията с арабските страни;

ПП АБВ пое ангажимент за периодични срещи за обсъждане на проблемите и перспективите за сътрудничество с арабските страни.

Назад

Top