ПОЗИЦИЯ НА ПП АБВ ПО ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА Р БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 ОТНОШЕНИЯ РУСИЯ – БЪЛГАРИЯ

Абсолютно недоумение събуди констатацията на правителството във внесения Доклад за състоянието на националната сигурност на Р България за 2016 г., че Русия представлява една от основните външнополитически заплахи за България.

Изригването в социалните мрежи беше толкова силно, че накара дори Цветан Цветанов да се дистанцира от доклада, казвайки, че „не е прочел още доклада“ и да започне да говори, че „тове е извадено от контекста на написаното“, че когато влезе за обсъждане в комисиите ще „може да се говори по-ясно“ и т. н.

Питаме се също така как са гласували на заседанието на МС тези представители на Обединените патриоти в правителството, които винаги са имали разумно, трезво и исторически обосновано отношение към българо-руските отношения? Чакаме да чуем и позицията на другата част от представителите на Обединените патриоти в парламента, които до вчера яростно защитаваха всичко руско, а днес не обелват и дума?

Вече години наред България провежда неясна, объркана и хаотична политика към Русия, ставайки заложник на конюнктурни политически или личностни нагласи или жертва на чужди национални глобални стратегии.

Голямата част от обществото смяташе, че с новия президент и новото правителство България ще направи преоценка на отношенията ни с Руската федерация. Преоценка, която да отчете и позитивите, и негативите в досегашните отно­ше­ния, да видим къде стои България в глобалния пъзел и да се вклю­чим активно в дебата в защита на интересите си.

Надежда за такава преоценка даде възобновяването на диалога с Русия по газопреносните проекти и по АЕЦ „Белене“, който сега е на път да рухне благодарение на такива необмислени, непрофесионални и необосновани с нищо заключения.

Смятаме, че е безспорно, че националният интерес на България са равноправните, вза­им­ноизгодни отношения с Русия. При тяхното формулиране и провеждане могат да се сблъскат различни гледни точки, но отговори и решения трябва да се търсят чрез една, политически отговорна и експертно подплатена, дискусия около следните общи опорни стълба:

- Отказ от раздухването, въпреки неоспоримостта на свободата на мнение, както на антируски, така и на антиевропейски и антиамерикански настроения;

- Активно участие във формирането и провеждането на об­щите позиции и политики спрямо Русия като неотменна част на съюзническите ни отговорности в рамките на ЕС и НАТО;

- Приемственост и последователност в отношенията ни с Руската федерация чрез намирането на баланса между традициите и опита от миналото и новото качество в условията на пазарни отношения и либерална търговия;

- Възстановяване на диалога между институциите и акти­ви­зи­ране на визитите между официални представители на Бъл­га­рия и Руската федерация като предпоставка за активизиране на двустранното сътрудничество и набелязване на съвместни проекти в области от взаимен интерес, в т.ч. връщане на България на европейската енергийна карта на Русия;

- Отстояване на правото си на специфична, активна позиция в отношенията с Руската федерация. Ние трябва да бъдем елемент от политическите и дипломатическите усилия за решаване на конфликтите и проблемите;

- Българският парламент, правителство и президент трябва да станат основен двигател за обединение на нацията и институциите около подобна позиция и гарант за нейното последователно провеждане.

Категорично възразяваме срещу тази нова тежка идеологизация на отношенията между Москва и София, която крие потенциално възраждане на отдавна приключилата дискусия за стратегическия избор и външнополитическата ориентация на България.

Категорично се противопоставяме на опитите за поредното влошаване на двустранните ни отношения с Русия, което е продиктувано от всичко друго, включително и от външно влияние, но не и от националните интереси на България.

Категорично изразяваме несъгласието си, в навечерието на 140-та годишнина от Освобождението на България, да се отричаме от тези, благодарение и с помощта на които съществува съвременната българска държава и да ги обявяваме за „заплаха“, която очевидно се привижда и витае в главите на хора, готови да продадат историята и бъдещето ни, даже не за жълти стотинки, а срещу „голи обещания за благоденствие“.

 

 

                                                                                                                                 ПП АБВ

Назад

Top