ПОЗИЦИЯ НА ПП АБВ ПО ОТКРИТОТО ПИСМО НА БДД

Външната политика е важен, основен аспект на политиката на една държава.

За съжаление през последните 7-8 години сме свидетели на една изключително слаба и неефективна външна политика на България. България се е затворила в рамките на Европейския съюз (друг въпрос е колко и дали ефективно работи и там), присъства на многостранни срещи и събития и в различни отдавна установени регионални формати.

В този 7-8 годишен период се забелязва една особено тревожна тенденция на подценяване на развитието на двустранните външнополитически отношения с други държави. От една страна сме свидетели на това как почти не се разменят двустранни посещения, а от друга, когато ги има, на тях се гледа като на „ходене на гости” и начин за правене на пиар. Години наред вече в управляващите няма никакво разбиране, че по време на тяхното провеждане и двете страни се стремят да подпишат повече документи, в които да договорят взаимоизгодно сътрудничество било в икономическата, било в образователната, културната и т. н. сфери. Затова да не се чудим защо спадат чуждите инвестиции – наред с другите, и това също е една от основните причини. (Тук не трябва да се бъркат посещенията, които бяха направени в България/или в чужбина  по време на Европредседателството, тъй като при тях основно – за да не кажем единствено – се обсъждат въпроси от европейския дневен ред.)

За да провежда обаче една държава успешна външна политика, тя трябва да разполага и с добра дипломатическа служба, която е част от държавната администрация, изпълняваща специфични задачи в реализацията на външната политика. За съжаление, през последните 25 години българската дипломатическа служба бе подложена на големи сътресения и се лиши прибързано от немалка част от своите опитни дипломати, а тези, които през 90-те години натрупаха опит, бяха използвани с недостатъчен капацитет, бяха обиждани, многократно уволнявани и т.н.

Продължава сериозно да се подценява (да не кажем, че изобщо не се оценява) необходимостта от висок професионализъм на дипломатическите служители. А изграждането на един кариерен дипломат изисква време, усилия, умения, работа в различни условия и държави.

 

Водена от това, АБВ с голямо внимание се запозна с откритото писмо на Българското дипломатическо дружество по отношение назначаването на нови посланици. Във връзка с него:

  1. АБВ изцяло подкрепя необходимостта от спазване изискванията на Закона за дипломатическата служба, включително по предвидените от него 4 години за задграничен мандат и ротация на посланиците. Освен това не по-малко важно е спазването на предвидените в Закона 2 години между задграничните мандати, през които се работи в Министерството на външните работи в България. Така, посланиците/респективно служителите не се откъсват от вътрешно-политическите проблеми и действителност.
  2. АБВ призовава за внимателен подбор на назначаваните български посланици (и генерални консули) зад граница, тъй като външнополитическата ситуация е много сложна, и на моменти непредсказуема. А българските интереси не се защитават само в България, а и в чужбина – дори повече там. Спазването на изискването за владеене на 2 езика е най-малкото, което трябва стриктно да се съблюдава.
  3. АБВ изразява сериозно безпокойство от все по-увеличаващия се брой на т. нар. „политически назначения” (според нас той далеч надхвърля предвидените по закон 20% и се движи между 30-35%). И това не е само на ниво посланици, а се започва от генералните консули, минава се през средните позиции и се стига до най-ниските дипломатически рангове. Това води до:
  • възцаряване на некомпетентност и невежество в провежданата външна политика на България;
  • депрофесионализация на дипломатическата служба; и
  • демотивиране на средните и особено на младите дипломатически кадри.

АБВ внимателно ще следи въпроса с новите назначения (тъй като предстоят немалко смени) и ще поискаме информация от министър Е. Захариева да ни уведоми какъв е бил процентът преди и след назначаването на новите посланици/генерални консули.

АБВ ще настоява те да бъдат сведени до предвидените в закона 20% - дори и с възможността този процент да падне.

Назад

Top