ПОЗИЦИЯ НА ПП АБВ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО И ПО РАБОТАТА С БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Събитията в Агенцията за българите в чужбина силно увреждат и накърняват авторитета на България във външен план и най-малкият проблем е спирането ни по пътя към Шенген. Не по-малко са вредите и във вътрешен план. Те създават в българските граждани смут както от очевидно добре работещата корупционна схема, която години наред е действала пред очите на българското правителство и компетентни органи, но и като поредното доказателство, че участието във властта е само стремеж за облагодетелстване.

ПП АБВ ясно осъзнава и разбира дълбоката демографска криза, пред която е изправена България. Ние изцяло споделяме, че един от най-съществените лостове за нейното преодоляване е да се спре емиграцията и да се обърне тази негативна тенденция.

Междувременно обаче си даваме сметка, че над три милиона наши сънародници живеят извън България и това трябва да направи диалога с тях приоритетна задача на държавата. Срещите на български политици с нашите съграждани, живеещи в чужбина, за съжаление обикновено преследват само медиен ефект и обикновено водят до поемането на много обещания, голяма част от които не се реализират след това.

В тази връзка ПП АБВ години отстоява, че трябва да се има последователна държавна политика както по работата с българите в чужбина, така и по българското гражданство. Преди всичко, ние считаме за особено важна насока за работа образованието, т.е. продължаване на практиката за поддържане на българските училища и за изпращане на преподаватели; за разширяване на мрежата от български училища, за подпомагане на неделните училища (с помещения, учебни материали и т.н.) и много други. На второ място, държавата трябва да обърне специално внимание на консулското обслужване на българските граждани в чужбина. На трето място, във вътрешен план трябва да се преосмислят функциите и задачите на АБЧ, особено с оглед на последните развития.

Що се отнася до предоставянето на българско гражданство  очевидно трябва да се направи по-прозрачно придвижването на документите при искане за получаване на българско гражданство, да се направи преглед на процедурите, като се премахнат възможностите за ненужна намеса на посредници и неправомерно заплащане на допълнителни суми от кандидатите и редица други.

ПП АБВ подчертава още веднъж, че всичко това не може да бъде постигнато с хаотични и безразборни мерки, подчинени на медийния ефект. Президентът на Р България, Комисията по българско гражданство на Народното събрание и правителството трябва възможно най-скоро да поставят началото на сериозна работа по въпросите на българската общност в чужбина и към придобиването на българско гражданство, в която да бъдат включени всички министерства и институции, които имат задължения и отношение по тези въпроси и максимално широк кръг заинтересовани лица и организации.

В тази връзка ПП АБВ настоява правителството да разработи и подложи на обществена дискусия ЦЯЛОСТНА, широкообхватна, комплексна и ИНТЕГРИРАНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В ЧУЖБИНА, която да бъде реализирана от съответните институции, обезпечена с човешки и финансови ресурси. Основната цел на тази политика трябва да е Съхраняване и стимулиране на развитието на българско самосъзнание в нашата диаспора по света.

 

Назад

Top