ПП АБВ внесе в КЕВР сигнал за нарушения на експлоатацията и екологичните норми на газонаходището в Галата

Сигнал за нарушения на експлоатацията и екологичните норми на газонаходището в Галата внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) председателят на ПП АБВ Румен Петков, заедно с председателя на Областното ръководство на партията във Варна доц. Георги Кючуков и председателите на младежките структури на формацията. В разговор с председателя на енергийния регулатор Иван Иванов Румен Петков настоя енергийният регулатор да извърши пълна проверка на структурата на собственост на концесионера на находище Галата Петрокелтик България ЕООД, както и финансовата и техническа обезпеченост. Понастоящем концесионерът, който е регистриран в офшорна зона - на Каймановите острови - е с неясна собственост на капитала.  Петков настоя също и да бъде изискан от Министерството на енергетиката пълен анализ, както и копие от договора за концесия с една единствена цел – да се идентифицира правото на дейността по извършване на газосъхранение, с оглед на това, че концесионният договор предполага единствено и само добив.

„През ноември 2017 година, с писмо до Министерството на енергетиката, концесионерът е заявил, че не е в състояние да добива повече газ. С това всички съоръжения трябва да преминат безвъзмездно в управление на държавата“, посочи Румен Петков. Той добави, че концесията се експлоатира по непрофесионален начин и това води до загуби на подземни богатства, включително и до преки щети, чрез неизпълнение на минималния годишен добив. „Смутени и притеснени сме от това, че Министерството на енергетиката не е предприело никакви действия в тази посока. И най-вече енергийният холдинг“, каза още Румен Петков.

 

Назад

Top