Премахването на „виетнамските общежития“ е в интерес на жителите на „Красна поляна“

Във връзка с наболелия проблем, свързан с български граждани, обитаващи т.нар. „виетнамски общежития“, намиращи се в ж-к „Красна поляна“, гр. София, Софийска градска организация към ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) изказва следното становище:

В интерес на жителите на ж-к „Красна поляна“ е да бъдат премахнати постройките, наречени „виетнамски общежития“, тъй като те са средище, където се струпват допълнителен и неясен брой граждани от ромски произход с асоциални и криминални деяния. Съществуват непрестанно напрежение и чести конфликти, причиняващи неудобство и застрашаващи сигурността на останалите жители в района. Ето защо:

Настояваме за незабавна намеса на държавните органи и оторизираните институции по настоящия казус и премахване на превърналите се в гето  общежития. Това според нас ще сведе до минимум датиращото от дълги години и съществуващо и в момента напрежение сред жителите на кв. „Красна поляна“ и ще допринесе да не се допуска ескалирането му, както и масови нарушения на обществения ред.

Изискваме да бъдат осигурени алтернативни временни жилища за законно пребиваващите там граждани, които имат и представят съответните документи, удостоверяващи това.

Препоръчваме да не бъдат премествани и струпвани всички жители на въпросните проблемни сгради на едно и също друго място, тъй като това би довело до възобновяване на настоящия проблем на друга локация.

Настояваме, също така, да бъдат търсени трайни и ефективни решения, които да създадат възможност за успешното интегриране на гражданите от ромски произход в обществото, както и за осигуряването на трудова заетост и повишаване на грамотността в общността им.  

Назад

Top