Румен Петков: В този си вид проектозаконът за борба с корупцията ще създаде един мегаорган, затрупан от работа, който не контролира финансовите потоци и позволява безконтролно подслушване

В този си вид проектозаконът за борба с корупцията ще създаде един мегаорган, затрупан от работа, който не контролира финансовите потоци и позволява безконтролно подслушване. Това заяви в ефира на „България он еър“ членът на ИБ на АБВ Румен Петков. „Начинът, по който е подготвен проектозаконът, отделни негови празноти и отделни негови конкретни членове, създават впечатлението за един стремеж да се създаде не просто мегаорган, а един орган, който да не подлежи на контрол, орган, който да има усещането за самодостатъчност, без същевременно да изчерпва необходимите правомощия. Този проектозакон по никой начин не третира бившото финансово разузнаване, което  беше вкарано по един грубоват начин в ДАНС. Т.е. евентуалната комисия, която ще се създаде с този закон няма да има никакво отношение към финансовото разузнаване и контрола на паричните потоци и прането на пари. Второ, новият антикорупционен орган включва в себе си няколко и сега действащи звена, а същевременно запазва броя на хората, които ще извършват обследванията на лицата, които ще се разследват по новия закон, чиито брой се увеличава десетки пъти. Много се съмнявам, че този кадрови потенциал, който има сега и ще бъде прехвърлен в новото звено, ще има възможността ефективно да осъществява разследване на тези хора. Т.е. създава се един орган, който предварително е обречен на обективна невъзможност да си свърши работата. Проблем представлява и този механичен сбор на антикорупционни звена под една нова шапка. Не съм оптимист, че от това ще излезе нещо“. Според Петков паралелно с това независимата комисия няма да има комуникация с дирекция "Главен инспекторат" към Министерския съвет, нито пък с инспекторатите на другите министерства, които се явяват изначалните органи, които трябва да се борят с корупцията във ведомствата.

"И още нещо. Недопустимо е урегулирането на ползването на СРС-та да е в специалните и заключителни разпоредби на новия закон. Това, което се предвижда в този текст, е да се ползват специални разузнавателни средства. Начинът, по който е записано, всъщност предполага да се изгради трета дирекция. Ние сега имаме една дирекция Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО), имаме такава дирекция в Агенцията за национална сигурност и тук ще направим трета дирекция. И нещото, което за мен е най-възмутително - и ДАТО, която е вън и независима от МВР и ДАНС, и звеното в Агенцията за национална сигурност - те подлежат на контрол от Бюрото за контрол на СРС-та. Тук, в този закон, няма такова предвиждане, т.е. създава се възможност да имаме едно звено, което да ползва абсолютно безконтролно специални разузнавателни средства“, допълни Румен Петков.

Назад

Top