Безработните са намалели с над 45 000 за година

Безработицата в България продължава да намалява трети пореден месец. През април средната й стойност за страната се е понижила до 9.3% - с 0.60 процентни пункта по-малко спрямо март. Това съобщи Агенцията по заетостта. На годишна база безработицата се е понижила с 1.4 процентни пункта.

През април регистрираните в бюрата по труда безработни са намалели с 19 147 души. Броят им е 305 162-ма. В сравнение със същия месец на 2015 г. безработните са с 45 156 по-малко.През април работа са започнали 27 264 души. От тях 24 356 безработни са били наети в реалната икономика. Останалите 2 908 души са започнали да се трудят по програми за субсидирана заетост.

Търсенето на кадри продължава да нараства. През април 2016 г. работодателите от реалната икономика са заявили над 23 000 работни места в бюрата по труда, което е с 2 373 повече спрямо същия месец на миналата година. Най-голямо е търсенето на работници в хотелиерството и ресторантьорството (5 658 места), преработваща промишленост (5 504 места), търговия (3 118 места), държавно управление (1 482 места), селско, горско и рибно стопанство (1 432 места).

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 291 работни места, а по схеми на ОП РЧР –  3 276 работни места.

Пресцентър МТСП

Назад

Top