И днес продължава Международната министерска конференция, организирана от МТСП

Днес е вторият ден на организираната от Министерството на труда и социалната политика международна министерска конференция на тема: „Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа“, съобщиха отпресцентъра на министерството.

Откриването на форума бе вчера в 15:00 часа в София Хотел Балкан, зала „Роял“. 

С провеждането на конференция на високо ниво България се утвърждава като регионален център за демографски инициативи. Усилията на МТСП са страната ни да бъде инициатор за създаване на трансгранично сътрудничество в демографската сфера между държавите от Югоизточна Европа. По време на конференцията ще се дискутира демографската ситуация в региона и общите тенденции и предизвикателства пред страните.

България е приела Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г., която се посочва като добър пример от редица международни организации като Фонда за население на ООН. Налице са възможности за съвместни трансгранични проекти с европейско финансиране, чието реализиране би повлияло благоприятно на демографските процеси в региона. 

Областите за съвместни действия на страните от Югоизточна Европа са развитието на човешкия капитал, мобилността на работната сила в региона, младежката заетост, насърчаване на активния живот на възрастните хора и др.

За участие в конференцията са поканени представители на високо ниво от 13-те страни-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), Фонда за население на ООН, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната организация на труда, Европейската комисия и Регионалния съвет за сътрудничество. Форумът се организира в рамките на Програмата на българското Председателство (2015-2016 г.) на ПСЮИЕ.

Информация на Фокус

Назад

Top