58 000 повече наети през първото тримесечие на 2016-та

Наетите по трудово и служебно правоотношение са се увеличили с 58 100 през първото тримесечие на 2016 г. Към края на март броят им се е повишил до 2,280 млн. души. Това показват предварителните данни на НСИ към края на март 2016 г.

През периода януари-март най-много работни места са създадени в селското, горското и рибното стопанство, в който има 12,6% ръст на наетите спрямо края на миналата година. В сектор „Административни и спомагателни дейности“ увеличението е с близо 11%.

Наетите с трудов и служебен договор се увеличават и на годишна база, отчита националната статистика. В края на март 2016 г. броят им е с 49 200 или с 2,2% повече спрямо същия месец на миналата година. Най-много нови работни места са разкрити в преработващата промишленост (11 500) и сектор „Административни и спомагателни дейности“ (10 400). Хотелите и ресторантите са наели с близо 8000 повече работници спрямо 2015 г. В строителството и добивната промишленост обаче наетите са намалели.

Средната заплата в България в периода януари-март се е увеличила до 931 лв., сочат данните на НСИ. Спрямо декември 2015 г. ръстът е с 16 лв. или с 1,7%. На годишна база средната заплата е нараснала със 72 лв., което прави 8,4% повишение.

Възнагражденията са се увеличили най-много в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 16%, операции с недвижими имоти – с 11,8% и административни и спомагателни дейности – с 10,7%.

Рекордьор по най-високи заплати е секторът „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където средното възнаграждение през първото тримесечие е било 2 125 лева. Във финансовите и застрахователните компании средната заплата е стигнала 1639 лв., а в енергетиката – 1602 лв.

Пресцентър МТСП

Назад

Top