Участниците в Международната конференция по демография приеха обща Стратегическа декларация

„Мога да определя Международната конференция по демография, която се проведе вчера и днес в София, като много успешна, защото в нея се включиха представители от държавите в региона, както и представители от няколко международни организации като Фонда за население на ООН и Международната организация по труда. На форуми като този става съвсем ясно, че проблемите на отделните държави, особено, когато те са от един и същи регион, са доста идентични и само заедно бихме могли по-бързо и по-ефективно да търсим тяхното трайно решение“, обобщи Гълъб Донев, след края на двудневната конференция „Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

„Декларацията, която приехме с делегатите в края на форума, е важен стратегически документ, който очертава насоките за бъдещите ни координирани действия, които са насочени към позитивни промени на демографските процеси в региона“, обясни още Гълъб Донев. Той допълни, че с приемането на документа, страните, участници в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, се съгласяват да предприемат поредица от общи действия, които да ограничат разпространението на негативните тенденции и да доведат до трайна промяна в демографските показатели. „Министерската конференция постави началото на предстояща дългосрочна обща работа така че да се изгради конкретен механизъм за преодоляване на общите проблеми, свързани с демографските предизвикателства“, завърши Гълъб Донев.

Във финалната декларация, участниците се съгласяват да започнат своевременно реализирането на поредица от конкретни дейности, включително и изработване на общ механизъм за намиране на стратегическо решение по най-острите и приоритетни теми, свързани с демографията, включително за насърчаване на младежката заетост, увеличаване на солидарността между поколенията и повишаване на качеството на живота на възрастните хора.

Информация: Фокус 

Назад

Top