Галина Атанасова: Културно-историческото наследство е национален капитал

Водач на листата на Коалиция „АБВ – Движение 21“ в Димитровград, журналист

 

За Коалиция „АБВ-Движение 21″ културата е национален приоритет.  Културно-историческото наследство на Република България е национален капитал и основен фактор за съхраняване на националната и културната идентичност, както и наш, български, неотменим принос в Европейската и Световната култура. За съжаление, никоя партия през изминалите 25 години не прие културата като свой приоритет. Криейки се в началото зад думите “Преход”, а впоследствие “криза”, културата бе не само неглижирана, а и изцяло игнорирана. Нито един от нашите министри на културата не създаде стратегия за развитието ѝ. Няма друга държава по света, която да не гради политика и стратегия за бъдещето спрямо националните ценности, история и култура. Ние, българите, сме единствените.

 

 Изготвянето на национална стратегия за съхраняване, опазване и запознаване с националното културно наследство включва:

 

- Изграждане на ново отношение към културно-историческите ценности сред българското общество.

 

- Реклама, разпространение и обвързване на културното наследство с туризма  и икономиката на Република България.

 

- Ефективни охранително-контролни функции на държавата в сферата на националното културно наследство.

 

- Специален и утвърден статут на недвижимите археологически паметници. Координация между общини, музеи и Министерство на културата.

 

- Налагане на съвременните изисквания при издирване, опазване, популяризиране и разпространение на културно-историческите ценности и паметниците на културата.

 

 Културата - национална политика, изцяло финансирана от държавата

 

Всичко в тази държава се случва благодарение на нашите пари! От нашите данъци, върху нашите доходи, които внасяме в държавната хазна. Същото е и осъзнаването, че всичко в културата се случва с нашите пари! 

 

Нищо в управлението на културата не работи. Като се започне от избора на директори на културните институти, до бюджета за култура. Културата трябва да стане национална политика изцяло финансирана от държавата. Първата стъпка е да се увеличи бюджетът за култура в пъти! Един път не е достатъчно. И министърът на културата да поеме лична отговорност за избора на хората, които ще ръководят културните институти. А не да прехвърля основни свои отговорности и права на някаква група от хора, наречени комисии, а той само да утвърждава решенията им. Това е короната на успеха. 

 

Ние имаме 6-7 знакови лица на културата, между които няколко професори от Театралната академия. Включили сме личности като Борис Панкин, Татяна Спиридонова, проф. Диляна Мичева, Румен Рачев и други световно признати творци. Те са поставени, не за да придават облагороденост на листата, а защото ще разчитаме на тях за нова визия за културата. Затова и са на достатъчно предни места в листите. 

 

Инвестиране в националните културни богатства

 

Коалицията предвижда повишаване дела на средствата за култура и предлага промяна в модела на финансиране. Досегашният принцип „парите следват зрителя“ трябва да се преустанови, защото не е ефективен и досега не е съумял да реши проблема с халтурата, която продължава да се шири. Предлагаме смесен модел на финансиране на сценичните изкуства – от делегиран бюджет, към смесена система – фиксиран бюджет плюс делегиран.
 
Информация на dgpazar.eu

 

Назад

Top