Марин Киров: Злоба и агресия към българския народ: българи и турци – това е стратегическата дълбочина на явлението ДОСТ

Марин Киров, зам.-председател на ПП АБВ, водач на листата в Шумен и втори в София (23 МИР)

Г-н Киров, вие сте завършил политически науки в Анкара, познавате процесите в южната ни съседка, какъв е вашия коментар за “турската” намеса у нас от последните дни?


Считам, четези действия не са изолиран случай, а представляват сериозно нарушение на Конституцията на Република България, на изборното законодателство и на добрите нрави. Само преди няколко дни Централната избирателна комисия спря предизборен клип с участието на посланика на Република Турция, преди седмица пък бе оповестен случай от Кърджали, в който се раздават хранителни продукти именно от името на тази коалиция ДОСТ. Да си припомним, че Орхан Исмаилов бе зам.-министър на отбраната и говореше за “турски министър”. Службите ангажираха ли се с този младеж? Още повече, че възможността за подобно поведение на чужда държава е предпоставено не само със Закона за вероизповеданията, но и с двустранно споразумение между България и Турция от 1999 г. още от времето на Костов.

Проблемът с ДОСТ е, че българските турци са заплашвани, притискани и принуждавани. Това в ДПС го нямаше. ДПС макар и с лозунг, говорят за България, опитват се да обединят етноси, малцинства, различни групи около идеята за България. Хубаво е да отчитаме това.

Разкажете ни по-конкретно за дейността на Дианета у нас, за действията на компетентните органи?

В чл. 35 Законът за вероизповеданията допуска пребиваване в страната на чуждестранни религиозни служители, поканени от централните ръководства на регистрираните вероизповедания.  В същия закон е установено, че свободата на вероизповедание не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други лица, а религиозните общности и институции, както и верски убеждения, не могат да се използват за политически цели. В споразумението от 1999 г. се уреждат въпросите, свързани с финансовата издръжка от Република Турция на духовните училища у нас. Така например конкретен е случаят в Шумен. В Шумен духовното училище се издържа изцяло от Турция, но има и постоянно представител на т.нар. Дианет, който обхожда района и освен, че подпомага проповедниците, следи и за това каква посещаемост има на молитвите, респективно по този критерий се определя и заплащането на проповедника. В тази връзка проповедникът, за да бъде финансово задоволен, започва да стимулира хората да идват на молитва. Преди години в „турските“ села в областта на молитва е имало по 4-5 възрастни хора, не такова е положението сега. Този въпрос касае пряко и националната сигурност, защото голяма част от завършилите училището в Шумен след това се изпращат в Турция на продължаващо обучение, а по този начин вероятно част от тези хора стават съпричастни и към чужди служби за сигурност. Пред повече от една година придобиха гласност зачестилите случаи, при които представителите на турската държава, служители на дирекцията по вероизповеданията пребивават на територията на България и се ангажират не само с религиозна дейност, но и с намеса във вътрешните ни работи, като агитират за конкретна  личност, в последствие за политическа партия/коалиция и оказват натиск върху местното население. Тоест проблемът е отвъд религията, те първо от една страна налагат по един твърде интензивен и агресивен начин „правилното“ мюсюлманско вероизповедание, но и насочват вниманието на хората към турската държава и към конкретна личност/партия у нас. Вторият аспект е най-притеснителен. Сега през 2017 г.  по време на предизборната кампания сме свидетели на груба намеса на турската държава, не само чрез участие на турския посланик в предизборен клип, но и чрез изявление на турски министър в подкрепа на конкретна политическа сила (Коалиция ДОСТ).

Тази намеса във вътрешните работи, тази подкрепа за конкретна партия и коалиция, представлява сериозно нарушение на конституционния и действащ правов ред в Република България.

По места, главно в Кърджали, Шумен, Търговище и други райони, в които има малцинствени групи, определящи се като турци, се наблюдава сериозен натиск към тези хора, не само тук, но и към роднините им, които не живеят в България. Ежедневно медиите отразяват случаи на масово изпращане на съобщения към телефоните на нашите изселници с приканване към подкрепа за ДОСТ, публични са и случаи, в които към сънародниците ни се оказва натиск по различни линии, като включително се създават слухове затова, че ще им отнемат социални и други придобивки.

Съгласно чл. 4 от Закона за ДАНС  общите  компетенции на агенцията са така регламентирани, че ДАНС може да взема отношение включително и при заплахи за националната сигурност, породени от дейността на религиозни служители.

В закона за Юридическите лица с нестопанска цел, в чл. 13,  е предвидена роля на прокуратурата при прекратяване на такова юридическо лице, при наличие на съответните основания за това. По отношение на Юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани като вероизповедания, но осъществяват противозаконна и противоконститцуонна дейност има възможност след намеса на ДАНС и Прокуратурата да бъде поискано прекратяването им. Още повече, че законът визира дейност, която противоречи на Конституцията, но и на законите и добрите нрави.

Законът за политическите партии от своя страна пък предвижда основанията и процедурата за прекратяване на политическа партия, ако дейността и противоречи на Конституцията на Република България или на закона при подаден иск от прокуратурата.

Централната избирателна комисия изпълни своите задължения и забрани използването на агитационния клип с участието на турския посланик, но с това агресивното водене на кампания и натиск не приключват.

Какви мерки ще предприемете от АБВ-Движение 21?

Председателят на партия АБВ Константин Проданов и областният ни председател адв. Павел Кралев бяха първите, които реагираха на място в Кърджали и дадоха нарочна пресконференция.

От тук нататък пътят е един – сезиране на компетентните органи.

Те трябва в рамките на предоставените им компетенции да се самосезират и да извършит проверка по тези публично известни факти и събития и при наличие на данни да предприемет необходимите действия в посока ограничаване на външна намеса в изборния процес и вътрешните работи на Република България.

Необходимо е лица, за които има данни, че се ангажират с такава дейност, насочена към националната ни сигурност, да бъдат изгонени от територията на страната, а партия, която очевидно се ползва с подкрепата на чужда държава да бъде прекратена като противоконституционна, само на това основание.

Кажете какви промени трябва да се предприемат, щом проблема е в законодателството? Само това ли е ?

Необходим е сериозен експертен и обществен дебат по товадуховниците да получават своето образование само в България; да нямат право директно да бъдат финансирани от чужди правителства и организации; да се създаде специален Фонд, в който да постъпват дарения и средства за подпомагане на дейности, свързани с вероизповеданията (напр. обучение), но така че държавата да има механизми да проучва кои са дарителите/спонсорите и ако има данни, че са свързани с терористични или други подобни организации средствата да не се приемат; служителите, които са изпратени от чужди държави и работят по линия на вероизповеданията, ако въобще  трябва да има такива, да получават заплата от българската държава, а не от изпращащата; да се усъвършенства редът за пребиваване у нас чуждестранни религиозни служители. Също така да се въведат промени в Закона за политическите партии и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с цел по-сериозен предварителен контрол при регистрация на партия или сдружение, който към настоящия момент е формален и няма никаква превантивна роля.

Пресцентър АБВ-Движение 21 Шумен

 

Назад

Top