Лидия Чорбанова: България е единствената страна в ЕС без модерна детска болница за комплексно лечение

В програмата на Коалиция „АБВ – Движение 21“ темата за здравето на нацията е въпрос на национална сигурност. Тенденциите, които ние анализирахме, са твърде тревожни. България е на едно от последните места в ЕС по продължителност на живота и по висока смъртност.

Освен това страната ни води доста негативни класации – на челно място е в областта на детската смъртност (1—14 години), предпоследна е по перинатална смъртност и държи четвъртото, най-лошо, постижение от гледна точка на предотвратимата смъртност. Това заяви Лидия Чорбанова, водач на листата на Коалиция "АБВ-Движение 21" в 29-ти МИР Хасково, на среща с граждани.

Тя направи извод, че у нас смъртността преди 65-годишна възраст намалява работната сила в България с 2,7 % в сравнение с нейния потенциал, изчислен чрез използването на средния за ЕС процент на смъртност. Като консултант на Министерство на здравеопазването тя добави, че България, може би, е една от малкото страни в Евросъюза без Национален антираков план и единствената, в която няма модерна детска болница за комплексно лечение.

„На фона на изхарчените милиони за саниране липсата на детска болница е недопустима, бе категорична Чорбанова. – Затова мерките, свързани с подобряването здравето на нацията, са сред първите ни задачи в 44-то Народно събрание. Предлагаме спешни и ефективни решения за подобряване на майчиното и детско здраве.“

Една от първите законодателни инициативи, които ще внесе Коалиция „АБВ – Движение 21“ е промяна на статута на лечебните заведения. Паралелно с това ще настоява държавата да поеме субсидирането на поне шест областни болници, само тогава може да се гарантира достъпно и безплатно здравеопазване на гражданите, без да се налага доплащане.

Публичните разходи за здравеопазване в България като процент от БВП, перманентно са значително под средното за ЕС и секторът продължава да страда от слабо финансиране, тъй като почти 12 % от българските граждани не са здравно осигурени. Тази липса на покритие е неравномерно разпределена в цялото общество, не се гарантира подходящ достъп до здравеопазване за населението. Така Лидия Чорбанова отговори на въпрос каква е финансовата ситуация в здравната сфера. В здравеопазването са широко разпространени подкупите и неофициалните плащания, както и неефективното разпределение и използване на ресурсите добави тя.

Недостигът е особено фрапиращ при фармацевтичните продукти. Публичните разходи за лекарства в България като дял от всички разходи за медикаменти при амбулаторно лечение са най-ниските в ЕС (23,8 % през 2013 г. срещу 58,4% средно за ЕС).

Информация на topnovini.bg

Назад

Top