проф. д-р Борислав Борисов

Доктор по икономика от 1988 г. “Доктор хонорис кауза”/“почетен професор” на три чуждестранни университета. Публикации – над 100 (учебници, монографии, статии, доклади) в страната и в чужбина. Ректор е два мандата на УНСС /2003 – 2011 г./. Председател е на Съвета на ректорите на висшите училища в България /2008 – 2012 г./. Народен представител в ХХХIХ Народно събрание /2001 г. – 2004 г./ Член на икономическата комисия и на Комисията по образование и наука. Съветник на президента на Република България по проблемите на образованието, науката и икономическото развитие от 2007 г. до 2012 г.

Назад

Top