Румен Петков: Процесът на демотивация в МВР ще прерасне в процес на деморализация и отговорност за това носи ръководството на силовото ведомство

Румен Петков: Процесът на демотивация в МВР ще прерасне в процес на деморализация и отговорност за това носи ръководството на силовото ведомство

Виж още …

Марин Киров: Ръководството на бъдещия нов орган за борба с корупцията трябва да се избира от Народното събрание с квалифицирано мнозинство

Марин Киров: Ръководството на бъдещия нов орган за борба с корупцията трябва да се избира от Народното събрание с квалифицирано мнозинство

Виж още …

Top