НС реши продажбата на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. да се извършва със съгласието на Агенцията за приватизация

НС реши продажбата на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. да се извършва със съгласието на Агенцията за приватизация

Виж още …

Top