Студентите от висшите граждански и военни училища ще могат да кандидатстват за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“

Студентите от висшите граждански и военни училища ще могат да кандидатстват за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“

Виж още …

Top