Визи за дългосрочно пребиваване в България ще получават лица, които извършват търговска дейност и са разкрили минимум 10 работни места на пълно работно време

Визи за дългосрочно пребиваване в България ще получават лица, които извършват търговска дейност и са разкрили минимум 10 работни места на пълно работно време

Виж още …

Top