Счетоводен баланс и отчет на приходите и разходите на ПП АБВ към 31.12.2016 г.

Отчет за Кампания за народни представители 2017 г. – Коалиция „АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21“

Отчет на КОАЛИЦИЯ КАЛФИН - ПРЕЗИДЕНТ - 2016

СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ Регистриран с Решение от 29 юни 2016 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение

СЪСТАВ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ Регистриран с Решение от 29 юни 2016 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение

СЪСТАВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО Регистриран с Решение от 29 юни 2016 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение

Top