Новини от ПП АБВ

Необходим е Съвет по съдебната реформа към Народното събрание

от в ПП АБВ Новини 25/12/2015

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПП АБВ ПО ПОВОД ПРИЕМАНЕ ИЗМЕНЕНИЯТА В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ от 16.12.2015 година

Проф. Борислав Борисов, председател на ПГ на АБВ

 • ПП АБВ бе абсолютно убедена и продължава да е убедена в необходимостта от реформа в съдебната система.
 • Още при приемането от Народното събрание на Актуализираната стратегия (през януари 2015 г.) АБВ заяви, че я подкрепя с настояването да последва се­рио­зен и задълбочен дебат, който да направи анализ на постигнатото и да набележи конкретните законодателни мерки, отговорните институции, срокове и финансиране.
 •  АБВ първа организира среща в НС, на която поканихме всички власти. Присъстваха лично пред­се­дателите на двете върховни съдилища, главният прокурор, пред­ста­вители на Висшия съдебен съвет, министърът на правосъдието, членове на правната комисия на НС, от почти всички партии, представители на академичната общност.
 • На тази среща АБВ представи проект на закон за изменение на За­ко­на за съдебната власт. Предложи и създаването на кон­сул­та­ти­вен орган по съдебната реформа към НС, в който да влязат пред­ста­вители на трите власти и на академичните среди. Представеният проект на закона тогава бе подкрепен на практика от всички, но за съжаление това остана само на думи.
 • Казаното до тук ни дава основание категорично да отхвърлим обвиненията от какъвто и да е род, че ПП АБВ всъщност била против съдебната реформа и видите ли, само привидно я защитавала. От самото начало на дебата АБВ бе най-последователната от всички партии в отстояваните от нея виждания за това как следва да бъде реализирана тази реформа. Нещо повече – АБВ бе във висока степен на активност в провеждане на своите виждания.
 • АБВ всъщност първа предложи по-голямата част от промените, които сега са в основата и в същността на извършените конституционни промени (разделянето на ВСС на колегии, функциите на отделните колегии, пряк избор на членовете на ВСС от професионалните съсловия). Нещо повече, те са в пълно съответствие с препоръките, направени в последния Мониторингов доклад на Европейската комисия.
 • И нещо много важно,  АБВ предложи тези промени по начин, който можеше да се реализира без извършването на промени в  конституцията, а само чрез изменения в Закона за съдебната власт. Те щяха да бъдат приети много по-бързо и можеше да се пристъпи към следващите мерки.

В резултат на невъзприемането на предложения от нас подход бе пропиляна цяла година, в безсмислен и безплоден дебат. Може би оставката на министъра на правосъдието, както и изявленията на представителите на някои политически сили през последните дни, ни дават отговор на въпроса защо се случи това?  За нас този отговор е, че в действителност основната цел на ръководещите работата по съдебната реформа не е нейното качествено подобряване, а политическото овладяване на съдебната власт, особено на прокуратурата. АБВ категорично заявява – не! на реполитизацията в съдебната система.

 • АБВ се надява, че новият министър ще смени подхода към съдебната реформа, тъй като досега той бе изцяло обърнат и погрешен – вмес­то да се върви от анализ към изработване на план за действие, се тръгна от изменения в Конституцията, за които не се знае дали утре няма да се окажат или да бъдат оценени като недостатъчни, или погрешни, или неработещи.
 • АБВ смята, че сега приетите промени в Конституцията са първа стъпка в съдебната реформа, но изразява известно съмнение, че те ще доведат до съществено подобряване на работата и функционирането на съдебната власт или до по-бърз, справедлив и ефективен съдебен процес.
 • АБВ продължава да отстоява виждането, че от дебата по реформата не могат да се изключат и тези, които ще трябва да я провеждат и че следва да се използва целият капацитет на професионалната и научна общност.
 • Затова АБВ отново подновява предложението си към всички политически сили, представени в парламента, към изпълнителната и към съдебната власт за създаване на Съвет по съдебна реформа към Народното събрание. Призоваваме за подкрепа за създаването на този консултативен орган, който да се превърне във форум, където трите власти ще направят съответния анализ на сегашното състояние на съдебната система и ще обсъдят и приемат конкретен План за действие – с необходимите законови промени, със съответните отговорни институции, срокове и финансиране. План за една истинска и дълбока съдебна реформа, от която се нуждаем всички.
 • УСПЕХ НА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА!

Здравей 👋
Радваме се да те видим

Абонирай се за нашия бюлетин, чрез който ще те информираме за всичко ново около ПП АБВ.

Ние не спамим! Запознай се с нашата политика за поверителност за повече информация.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *