Новини от ПП АБВ

Становище на ПП АБВ по проекта за Бюджет 2016

от в ПП АБВ Новини 19/11/2015

Изказване от 19.11.2015 година в пленарна зала на д-р. Мариана Тодорова, зам.-председател на ПГ на АБВ

СТАНОВИЩЕ

на ПП АБВ по актуализацията на Бюджет 2015 и проекта за Бюджет 2016

Както знаем Бюджетът е първостепенен финансово-политически инструмент за провеждане на политиките на едно правителство. Той е финансовият израз на тази политика и ние като партия, подкрепяща правителството, разбира се, ще гласуваме „ЗА“. Но бюджетът, както и политиката, може успешно да бъде наречен изкуството на възможното, и в границите на това възможно да се намери необходимия баланс. По този повод ще изразя нашите положителни коментари, но и критики в няколко аспекта:

По икономическата среда за Бюджет 2016 и тригодишната прогноза до 2018

1.Приемаме целите за постепенно намаляване на дефицита (2%,1.4%,1%)

2.Но не приемаме, че бюджетната консолидация не става за сметка на относително увеличаване на приходите (36.8% от БВП – 2015; 37.2% от БВП – 2018), а – за сметка на намаляване на разходите от 40.2% от БВП (2015), 39.4% от БВП (2016) до 38.2% от БВП (2018)

3. Икономическият растеж, заложен в 3 годишната прогноза е около и под средния за ЕС и целта не е достатъчно амбициозна (2.1%,2.5%,2.7%). Тоест, той е подценен.

4. Сред целите на данъчно осигурителната политика наред с икономическия растеж и подобряване на бизнес средата, трябва да присъстват намаляване на социалните неравенства и повишаване на качеството на живот и това не трябва да е празно говорене от популистки тип, а изразено в бюджета чрез конкретни мерки.

5. Не приемаме запазването на плоския данък. За нас прогресивното данъчно облагане е по-справедливо. Трябва да проведем дебат от коя граница трябва да започне подоходното облагане и как да се върви към семейно подоходно облагане.

6. Приемаме увеличаването на минималната работна заплата на 420 лв. (2016) и 460 лв. (2017). Настояваме този процес да продължи и през 2018. По данни на Евростат делът на работещите бедни в България се увеличава през 2014 г. Тази тенденция трябва да се преобърне и това може да стане именно чрез повишаване на мин. работна заплата.

7. Не приемаме промяната в досегашната тригодишна прогноза, според която увеличаването на максималния осигурителен доход  трябваше да се поднови през 2018. Сега това отпада.

II. По приходите в Бюджет 2016

1. Приходите от корпоративни данъци са най-ниски – 5.6%, следват ДДФЛ – 8.9%.(Социалните и здравни осигуровки са 22.3%, ДДС – 25.7%, акцизи – 14.1%. Помощи и дарения (вкл.средствата от ЕС са 8.9%). Ниските данъци трябва да дават резултат – той не е достатъчен  като израз в БВП, в безработица, структура на икономиката, жизнено равнище. Затова още веднъж за подоходното облагане. Трябва да има мерки срещу укриване на ДДС и корпоративен данък в резултат на скрити обороти.

2.Подкрепяме – удължаване на срока за обратно начисляване на ДДС за някои  услуги, ограничаване на плащанията в брой до 5000 лв., увеличаване на акциза върху цигарите, повишаване на контрола за превоз и доставки на течни горива, мерките за събиране на просрочени задължения

3. Категорично сме против – облагането на земеделските имоти, които са включени в строителните граници. Това е т.нар. данък „градина”.

4. Подкрепяме част мерките за ограничаване на прехвърляне на фирми със задължения към държавата на безимотни лица

III. По разходите в Бюджет 2016

1.Приемаме извеждането на образованието като основен бюджетен приоритет. Качеството обаче няма да се подобри единствено чрез подобряване на заплатите на учителите и персонала в средното образование и разширяване на целодневните форми.

Очакваме още по- убедителни мерки за намаляване на процента отпаднали от училище и за повишаване на знанията и уменията на завършилите средно образование. Липсват мерки за въвеждане на дуалното обучение. Не сме удовлетворени, че бюджетът на БАН и вниманието към науката е символично. Ще поискаме още 12 млн. на БАН като екзистенц минимум за Академията.

2. Подкрепяме насочването на повече бюджетни разходи към сектор сигурност, но това трябва да стане при ясни мерки за реформи, които да дадат тежест на техническото оборудване и на ефективността.

3. Настояваме за политики, които да увеличат крайното потребление на домакинствата (през 2015 спада с 1.8%) и вътрешното потребление, което замества вноса (хранително-вкусова промишленост, туризъм). Очакваме да има по-стриктен качествен и количествен контрол на внос на земеделски стоки от трети страни.

4. Не виждаме убедителни мерки за подпомагане на малките и средни земеделски производители, за разкриване на работни места в сектора и за увеличаване на степента на преработка на продукцията.

Предложения:

Като лява партия от АБВ ще настояваме за корекция на бюджета в няколко посоки, като в социалната сфера те ще са в три направления: заетост; социални политики и бюджет на министерството.

По отношение на заетостта-Искаме увеличаване на средствата за националния план за действие по заетостта. Сега средствата за намаляване на безработицата –( НПДЗ) се запазват на 73 млн.на ниво (от 2010) г.

Планът може да се компенсира от европейски средства, но ЕК настоява държавата да показва собствен ангажимент. Не би било добре тези фондове да се изразходят бързо, без да има съответното съфинансиране. Необходимо е да се измисли механизъм за дълготрайност и устойчивост на тази програма. Ние искаме увеличаване на средствата с 20 млн. на НПДЗ

Увеличаването на стандартите за социални услуги с 2% е недостатъчно. Много малко от тях се увеличават с 3%, а някои услуги се запазват на равнището на 2015. С увеличаване на минималната работна заплата, повишаването на стандарта е напълно недостатъчно. Много услуги ще намалят качеството си критично. Твърди се, че има дефлация, но едва ли с този аргумент можем да оспорим необходимостта от покачването на тези стандарти.

Няма предвидени средства за деинституционализация на възрастни. Затова настояваме намалените стандарти да се компенсират с увеличени субсидии за общините, в които са най-развити социалните услуги.

Искаме и увеличаване на средствата за подпомагане на хора с увреждания – 17 млн., за да има възможност за провеждане на политики към тях.

Очакваме и Увеличаване на средствата за издръжка на МТСП с 16 млн. – за по-значително повишаване на критично ниските заплати и за подобряване на условията на труд. Увеличаването на заплати, капиталови разходи и подобряване на условия за труд в Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане е крайно необходимо. Има заплати, които са около 350 лв. на хора с висше образование!

Имаме и други предложения:

Предложения:

5. Прогресивен подоходен данък

6. Увеличаване на максималния осигурителен доход след 2018 г.

7. Преди прехвърляне на контрола върху фирма – да бъдат изчистени всички задължения към държавата и осигурителната система

8. Да не се приема облагането на земеделски земи в строителните граници

9. Два пъти годишно – доклади пред НС за състоянието и управлението на държавния дълг

10.Създаване на фонд за стимулиране на инвестициите в българската икономика с ясно разписване кой ще капитализира фонда, кой ще го управлява, кой ще избира политиката, инструментите и секторите, в които ще се подпомага.

Здравей 👋
Радваме се да те видим

Абонирай се за нашия бюлетин, чрез който ще те информираме за всичко ново около ПП АБВ.

Ние не спамим! Запознай се с нашата политика за поверителност за повече информация.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *