Новини от ПП АБВ

Съветът по съдебна реформа ще разгледа предложенията на АБВ за оптимизация на административното правораздаване след категорична подкрепа на магистратите

от в ПП АБВ Новини 11/03/2016

Съветът по съдебна реформа ще разгледа на следващото си редовно заседание предложенията на АБВ за оптимизация на административното правораздаване. Законопроектът среща подкрепа от страна на представителите на ръководствата на административните съдилища в страната, прокуратурата и министерство на правосъдието. Това стана ясно след дебат, посветен на предложенията за законодателни промени в сектора по инициатива на Алтернатива за българско възраждане, на който присъстваха висши магистрати, представители на академичната общност, неправителствени организации и членове на ръководството на ПП АБВ, ПГ на АБВ и ръководството на правния съвет на политическата сила.

Предложенията на АБВ за промени в административното правосъдие предвиждат оптимизация на процеса по правораздаване. Една от целите е намаляване на натоварването на Върховния административен съд, който да служи за последна инстанция, включително и да се съсредоточи върху дейността си по тълкувателни решения, а първоинстанционните казуси от компетенцията на административните съдилища, да се поемат предимно от тях. В законопроекта е предвидено гражданите да има право да предявяват претенция за адвокатско възнаграждение към съответната администрация, ако съдът отхвърли оспорвания акт, както и да имат възможност да предявяват претенции при неправилно боравене с техните лични данни.

„В много от случаите на Върховния административен съд са възложени като първа инстанция дела на основание специална разпоредба. Предлагат се изменения на законите в тези части, като се уреди възможност за обжалване, но по реда на АПК, т.е. първоинстанционните дела да са подсъдни на административните съдилища като първа инстанция. Изменената разпоредба на чл. 133, ал. 1 от АПК е гаранция, че това няма да има за последица прекомерно прехвърляне на дела на Административен съд София – град. Идеята за въвеждане на преподписване на жалбите пък е Върховният административен съд да бъде ангажиран изцяло с конституционно вменените му правомощия, с което функциите му ще бъдат по-пълноценно реализирани без да се губи време и ресурс за отклоняване с многобройни сезирания с недопустими жалби. Предлагаме още в ЗАНН да се предвиди, че когато съдът отмени наказателното постановление разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от бюджета на органа, издал отмененото наказателно постановление. По този начин ще ограничим издаването на безброй порочни наказателни постановления. В Закона за защита на личните данни да се разпише, че всяко физическото лице може да иска обезщетение за претърпените от него вреди вследствие на неправомерно обработване на лични данни от страна на администратора по реда на ЗОДОВ“, обобщи предложенията депутатът от АБВ и член на правната комисия към НС Лъчезар Никифоров.

Висшите магистрати определиха предложенията на  АБВ  за навременни  и изключително необходими. В резултат те ще бъдат разгледани още на следващото заседание на Съвета за съдебна реформа, където ще бъдат взети под внимание и всички предложения за допълнения по текстовете.

„Предложените законодателни промени са в изключително добра, положителна насока. Категорично трябва да заявим от Върховния административен съд и от системата на административните съдилища, че първо трябва да се направят тези промени, преди да се премине към каквото и да било обсъждане на прекрояване на съдебната карта“, заяви заместник-председателят и ръководител на Първа колегия във ВАС Румяна Монова.

„Подкрепяме изцяло намеренията Върховния административен съд да стане типичен върховен, касационен, тълкувателен съд. Насочваме обаче вашето внимание това да не бъде за сметка на административен съд София-град, който вече е в невъзможност да работи нормално“, посочи от своя страна ръководителят на Административния съд в София Радостин Радков, който получи уверение от страна на зам.-председателя на АБВ Румен Петков, че експертите на партията са обърнали изключително внимание на този аргумент.

„Изцяло подкрепяме тази идея. След вчерашно заседание на ръководството на Министерство на правосъдието взехме решение да предоставим за разглеждане предоставения проект на следващото заседание на Съвета за съдебна реформа, което преценихме, че следва да бъде редовното заседание на 29.03.2016 г. от 14:00 часа“, заяви зам.-министърът на правосъдието Красимира Филипова.

Становище по законопроекта на АБВ изразиха и от Главна прокуратура: „Решаването на въпросите около равномерната натовареност на всички магистрати в системата е от съществено значение за постигане на ефективно правораздаване. В този смисъл прокуратурата на Р България подкрепя изключително вашия законопроект и вашата законодателна инициатива и ще бъде активен участник в обсъждането на този законопроект, както на форумите, които вие организирате, така също и на Съвета, свързан с изготвянето на законопроектите по актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа“, посочи зам.–главният прокурор на България Мария Шишкова.

Подкрепа към законодателната инициатива на АБВ завиха и редица ръководители на административни съдилища в страната, неправителствени организации, както и някои от политическите сили представени в 43-то Народно събрание.

В заключение към участниците във форума се обърна и председателят на ПП АБВ и президент на България (2002-2012) Георги Първанов, които подчерта значението на диалога за постигането на реформи във всички сектори, където това е необходимо. “Мисля, че това трябва да бъде подходът. Това е различното между нас и някои други парламентарни сили и лидери, които обявяват публично, хвърлят в пространството една теза и ако не стане тяхното, правят скандал. Това бе една работна дискусия. Това бе един работен дебат. Впрочем, това е стилът на АБВ от самото начало на този парламент. Ние сме млада формация, но се опитваме тази култура на диалога да я наложим тук в Народното събрание“, посочи Първанов. Той припомни, че АБВ бе първата политическа сила, внесла конкретни предложения за съдебна реформа, както идеята за Съвет по съдебната реформа.

Пресцентър ПП АБВ

Здравей 👋
Радваме се да те видим

Абонирай се за нашия бюлетин, чрез който ще те информираме за всичко ново около ПП АБВ.

Ние не спамим! Запознай се с нашата политика за поверителност за повече информация.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *