Новини от ПП АБВ

КУЛТУРЕН САЛОН АБВ представи книгата на акад. Константин Косев „България под въздействието на геополитиката“

от в ПП АБВ Новини 12/04/2021

КУЛТУРЕН САЛОН АБВ представи книгата на акад. Константин Косев „България под въздействието на геополитиката“, издадена със съдействието на ПП АБВ. Изданието вижда бял свят след кончината на акад. Косев, а днес бе представено в негова памет от Румен Петков, член-кор. Иван Гранитски, д-р Пламена Заячка и акад. Антон Дончев. Събитието събра изявени професори и академици.

Акад. Антон Дончев:

Думата, която е ключът към личността на акад. Косев и към нашето събиране тази вечер, това е думата ВЪЗРАЖДАНЕ. Не ми се иска и не мога да кажа, че е последният възрожденец. Но е човек, като че ли дошъл отпреди 150 – 200 години, родил се в нашата епоха, носи около себе си атмосферата на друго време и друг морал. Великолепен човек, много умен, с неговата личност загива една народна библиотека – знаеше толкова много. Помнеше толкова много… Думата, която е ключът към неговата личност, е думата ВЪЗРАЖДАНЕ.

Член-кор. Иван Гранитски

„Книгата на акад. Константин Косев е не само лебедовата му песен, но тя фокусира и някои от най-важните негови достойнства като учен и изследовател, изключителна научна добросъвестност, висока способност за прекрасно познаване на фактите, методична предварителна подготовка, духовна концентрация, която да превърне богатия набор от факти, събития, личности и тенденции в ясна и стройна концепция“.

Несъмнено последната книга на акад. Константин Косев, както и някои от основните му научни трудове, ще влязат в златния фонд на българската научна историческа книжарница“.

Д-р Пламена Заячка:

„Акад. Константин Косев в „България под въздействието на геополитиката“ е успял да обхване в 160 страници периода от Византийското владичество, до следосвобожденския период на България по изключителен и достъпен начин за всеки един. Това е огромен плюс защото историята традиционно като информация остава за един тесен академичен кръг и не излиза от него. Тук по великолепен начин историята е донесена при нас“.

Румен Петков:

„Акад. Косев не беше конюнктурен човек. Като се говорят нещата от историята по този откровен и истински начин, те са много по-чуваеми и разбираеми – първо, защото той е авторитет, но и защото са истина“.