ТЪРСИ СЕ ТРЕТЯКОВ

Facebook Twitter

проф.д.н. Любомир Халачев

Движението на обществото е невъзможно без лидери с духовен ръст. Задачата на изкуството от древни времена е била да обучава, да забавлява и да обяснява живота на хората чрез средства различни от тези, с които той задоволява физическите си нужди. Затова изкуството винаги е било чувствителният термометър за състоянието на обществото. Ние знаем, че  желание за промени или вълнения на недоволство могат да бъдат предизвикани от песен, филм, художествена изложба, театрална постановка. Но философска основа за развитие на обществото могат да формират само писателите. Литературата винаги е била резерват за израстване на духовни лидери. И днес са ни нужни такива духовни лидери като Христо Ботев, Любен Каравелов, Иван Вазов, Захари Стоянов, Стефан Стамболов. Нужни са ни обществени защитници като  Лев Толстой, Емил Зола, Федерико Гарсия Лорка  или Макгахан, който обърна посоката на английската дипломация през 19в. Казвам го с ясното съзнание, че биографиите им не са едноцветни, те са пълни с творчески и житейски противоречия- това е нормално за човек, който има амбицията да създаде творчество, сочещо път за развитие на обществото. И по този начин да бъде духовен лидер за своята нация в своето време.

Известно е,  че през времето на т.нар. „социализъм“ (поставям го в кавички, за да не предизвиквам спорове по въпроса какъв точно беше този политически строй - не това е темата) властта обръщаше особено внимание на творците. Аз не си спомням Тодор Живков да е правил ежегодни срещи с генералите от армията или от ДС, но всички знаем колко прокламирани бяха редовните срещи с дейците на културата. С писателите, с кинодейците, с артистите, с художниците. С други думи хората, които ръководеха тогава политическия процес много добре разбираха значението на тези, които създаваха изкуство и правеха всичко необходимо, за да могат тези хора да творят. Разбира се, в приетата идеологическа рамка, наложена от политическата доктрина.

В днешно време творците не са нито ухажвани, нито обгрижвани по такъв начин от властта- без значение коя партия управлява. Очевидно внимателното отношение към човека на изкуството е останало някъде в графата „социалистическо минало“ и заедно с другите атрибути на онази власт е изхвърлено от употреба. А жалко! Защото за да се създаде творец, да се стабилизира той и да произведе от своя страна постоянен творчески процес са нужни време и условия. Сама по себе си пазарната икономика не е достатъчна, за да подреди творческите усилия на хората на изкуството в градирана конкурентна скала. Затова по отношение на изкуството пазарната икономика от 90-те години се превърна в „женския пазар“- имаш право само на сергия, ако си платиш. По-нататък- оправяй се сам. Публиката си е твоя грижа!

Когато говорим за духовните водачи на последните десетилетия не трябва все пак да забравяме в каква страна живеем. Ние сме единствената държава в Европа, която за 140г три пъти кардинално сменя своята политическа доктрина и три пъти кардинално променя своя икономически път. След Освобождението ние тръгваме към Европа с желанието бързо да усвоим европейските трудови  и социални навици и да намерим мястото си както на картата, така и на европейския пазар. Но, в това си желание ние обръщаме гръб на безкрайния пазар на османската империя, на който сме били едни от най-добрите доставчици на занаятчийски стоки. След това петдесет години се опитваме да намерим мястото си на европейския пазар и тъкмо го постигаме (не е важно до каква степен!) – и отново трябва да променим политическата доктрина на сто и осемдесет градуса. И заедно с това да обърнем гръб на всичките европейски пазари ( и инвеститори) и да се насочим към съветския пазар. След още четиридесет и пет години, когато тъкмо бяхме овладели необятния руски пазар, ние отново сменихме политическата парадигма, отново обърнахме гръб на старите пазари  и се втурнахме към новите европейски пазари. Между другото през всичките тези години страни като Великобритания, Германия, Чехия, Австрия, САЩ, Турция никога не са загърбвали своите традиционни интереси и пазари, без значение каква е била политическата  конюнктура. Изброявам тези исторически факти, защото духовните водачи, дейците на изкуството  в крайна сметка намират своите герои, градят своите идеи и накрая предлагат духовен път за нацията на основата на анализите от бита, който те пресъздават в творбите си. В такава турболенция, в която регулярно се сменят не само политическите парадигми, но и икономическите посоки трудно може да се създаде устойчива духовна „аристокрация“ (поставям думата в кавички за да подчертая че имам пред вид не поземлената, а духовната аристокрация!).

Изкушавам се да кажа, че в България е имало време, когато националните идеали са били толкова силни, че цялата нация , начело с поетите и писателите, е била движена от тези идеи. Изкушавам се, защото макар и далечно това звучи красиво и поетично. По време на Освобождението и на последвалите след това три десетилетия на съграждане водещ е бил идеалът за Сан Стефанска България. Той  провокира творците за създаване на върхови постижения в литературата. В голяма степен благодарение на тези постижения по това време се оформят и истински духовни водачи на нацията, политици и меценати! Но, в периода между двете световни войни трусовете и политическите катаклизми за дълго оставят нацията без духовни водачи. Смяната на политическата доктрина след 9.9.1944г постепенно налага идеи и идеологически рамки, които до голяма степен създават основа за работата на творците. Разбира се, когато става дума за изкуство идеологическите насоки трябва да се пречупват през призмата на творчески поглед. След 10.11.1989г никой не се замисли за създаване на нови идеи движещи духа на обществото, освен отрицанието на социализма. Дълго време писатели и кинодейци се опитваха да създадат идейна платформа от тази позиция, но се оказа че само с отрицание идеал не се постига. И сега сме наникъде с идеалите.

Но в същото време не мога да повярвам, че в днешно време тези идеи и идеали тотално отсъстват. Само ще добавя, че за съжаление през последните двайсет години не бяха намерени точните жалони за национално движение -  нито като посока, нито като дълбочина. Виждал съм  в Алпите жалони, които трасират туристическите пътеки. През лятото изглеждат високи, но през зимата  се скриват под снега, защото той достига два метра. Така, че височината и дълбочината на идеите понякога зависи от мястото и от времето. Една източна  поговорка казва, че ако вървиш и гледаш надолу, можеш да забравиш къде отиваш, а ако гледаш само напред, можеш да се спънеш. Очевидно още не сме усвоили умението да вървим и да гледаме напред, без да се спъваме и затова трудно стигаме до големите цели и простите пътища до тях. Но въпросът има и друга страна - опитваме ли се да ги намерим, тези велики идеи които биха вдъхновили писателите,  поетите, интелектуалците? Защото от само себе си няма да стане и никога не е ставало. Ако ставаше, нямаше да има нужда само десетилетие след Освобождението народният поет да пише „Епопея на забравените“!

Обръщам внимание на този факт, защото когато нямаме силни идеи започват да се появяват т.нар. заместители или както е модерно сега да се казва „генерици“. Преди време чух изказване,  че типично българското нежелание да спазваме законите е белег на човещина. В смисъл, ние не спазваме законите, но също така не изпълняваме някои слабоумни решения на политиците. С други думи - намираме вътрешен баланс на справедливостта и това е много важна национална черта, защото по този начин ставаме уникални и намираме мястото си под слънцето. Не съм съгласен с подобна идея, но не само защото такова поведение ми изглежда недоузряло. Съмнявам се, че подобна национална характеристика може да предизвика у някой сериозен писател желание да създаде върху тази база свои герои, които да я защитават, да създаде творчество на тази основа и да трасира философски път за нацията. Съмнявам се! Елин Пелин се опита да го направи, но както виждаме от Андрешко духовен водач не се получи.

Спомням си една случка от 1995г. Бяхме на кино фестивал в гр.Гент, франкофонски фестивал, защото малко преди това президентът Жельо Желев ни беше вкарал в дружеството на франкофонските страни.  По време на фестивала имахме срещи с продуценти от тези телевизии, които да ни обяснят как да работим в непознатата нам пазарна среда, за да можем да бъдем печеливши. На една от срещите млада телевизионна продуцентка разпалено ни обясняваше, че колкото по-отворени сме, колкото по-комерсиални сме толкова по-лесно ще ни бъде да достигнем международните филмови пазари. Когато спря аз й зададох въпроса: „А не е ли възможно, за да ускорим този процес, телевизия TV-5 да изкупува по един час българска продукция месечно. Това са 12 часа годишно, нищо работа, но за нашата кинематография е невероятна възможност. Да знаем, че някой търси нашата продукция и е готов да я купи. Без значение на каква цена!“ Младата продуцентка тутакси реагира: „Господине, вие сигурно не знаете, че TV-5 е франкофонска телевизия, т.е. купува продукция само от франкофонски държави!“ „А ние като каква държава сме тука, уважаема госпожо?- попитах аз“. Настъпи объркване в иначе добре подредената зала, младата продуцентка се смути, изчерви и промърмори някакво извинение. В почивката към мене се приближи симпатичен млад дипломат (днес е  посланик) и ми направи забележка: „Ама вие не сте разбрали защо сте тука!- каза ми укорно той.- Пак започвате с идеята, че някой трябва да ви купува продукцията! Нали затова направихме промените, да имаме пазарна икономика, да се състезаваме. Ето, казаха ви- правете, продавайте, никой не ви спира.“. Напразно се опитвах да убедя този господин, че изкуство се продава трудно и ако не е желанието на държавните институции да създадат такъв пазар, никой не може от само себе си да го направи. А в случая ставаше дума за интервенция по дипломатически път за да може TV-5 да купува наша програма. Както разбирате, нищо не стана. И не е станало до ден днешен въпреки, че ние продължаваме да участваме в цялата дейност на франкофонските държави.

Разказвам този случай подробно защото все още в някои политици битува мнението, че ако в света  има свободно движение на капитали и хора всичко останало става от само себе си. Нужно ли е да казвам, че това свободно движение има нужда от енергия, за да поеме в някаква посока. Пак свободно, но все пак движено от тази енергия. При нас я няма. Нито енергията, нито посоката! А сакралният въпрос за мечтания 1% от БВП за култура продължава да тежи на тези, които правят държавния бюджет без да мислят за фундаменталното значение на културата в живота на нацията.

Помислете си - какво щеше да стане с руските художници от 19 в, ако го нямаше Павел Михайлович Третяков? Риторичен въпрос- много от тях нямаше да съществуват. Едните, защото нямаше да имат финансова възможност (без неговите откупки) да продължават да рисуват. Другите- забравени или захвърлени на някой таван, тъй като нямаше да го има него, за да ги постави в златни рамки в своя музей. Следователно въпросът на днешната българска духовна култура не е само: откъде да намерим пари? А -  как да създадем Третяков!   В момента както никога досега ни е нужен интелектуален елит. Водач на народа, създател на национални идеали, носител на основни ценности. Елитът не са онези дами и господа, които обикалят дизайнерските рекламни списания, пожълтелите страници на някои вестници или риалити форматите в телевизионните програми . Не, не се лъжете! ЕЛИТ са онези издигнали се, направили професионална кариера и постигнали финансов успех културни дейци, предприемачи, политици, хора на науката или спортисти които, след като са се издигнали са разбрали, че дължат своя успех на обществото и са ЗАПОЧНАЛИ ДА ВРЪЩАТ ДЪЛГА СИ на същото това общество. Едва тогава то,  ОБЩЕСТВОТО, ги признава за свой ЕЛИТ. Започва да търси тяхното мнение и съвети по всички наболели теми, за които са нужни решения.

Именно от такива български интелектуалци – духовни водачи на нацията ние имаме нужда. Те  получават достъп до най-съкровените механизми на националната психология, които могат да накарат българската нация да се радва или да скърби, да се движи напред или да страда. Но в същото време на тях им се вменява и огромна отговорност- за бъдещето на същата тази нация. И трябва да се знае - народът е благодарен, когато получава съвети, помощ, уважение и има форми, под които той показва своята благодарност. Но народът има и силата да запрати на общественото бунище тези, които грозно нарушават своите задължения. От дясната страна, по пътя от Берковица към София все още стои Вазовата грамада- една купчина камъни, която хората са издигнали за да прокълнат онзи незнаен местен големец, който е излъгал тяхното доверие.

Защо смятам темата за духовния елит за толкова важна днес, че да я отделям в специална тема.  Защото в света вече е създадено силно и мощно движение, което се ръководи от крупни мениджъри, управляващи огромни финанси в полза на образованието, културата и здравеопазването. Аз съм срещал, макар и много рядко, и в България подобни хора. Издигнали се и успели в своята кариера през последните двайсет години, те са готови да подпомогнат образованието и развитието на млади хора, готови са да влагат енергия и пари в образователни институции, защото са разбрали че само по този път може да се помогне на България. За съжаление, тези хора са толкова малко и тяхната дейност в тази посока е толкова несигурна, толкова лишена от официална подкрепа, от масово обществено одобрение, че това едва ли поражда желание в други подобни хора да предприемат такава крачка в живота си. А без тях, без участието в обществения живот на най-добрите интелектуалци и предприемачи, които да използват своите знания, своя талант да управляват обществените процеси в полза на съвременното общество, България няма да прогресира.

„Помнете, лидерите не се раждат, те се създават. От всички нас зависи да се запретнем за създаването на добри лидери. Аз лично не бих могъл да седна тук и да питам ”къде изчезнаха лидерите?”, ако не бях готов да погледна себе си и да кажа: ”Какво направих напоследък, за да моделирам един млад мозък?” Това не са мои думи, а фраза от обръщението към американските индустриалци направено от Лий Якока, дългогодишен президент на „Форд“ и „Крайслер“. Но, аз ги споделям напълно и затова ги цитирам- от всички нас зависи създаването на добри лидери.

През 1995г известният режисьор Емир Кустурица се чуди откъде да намери пари за своя филм „Ъндърграунд“. И тогава се появява старият, богат френски предприемач Буиг. Той има всичко на този свят, което може да се купи с пари. Но има и една мечта, която не може да се купи –  иска да вложи парите си във филм, който да му донесе „Златна палма“ от Кан. Когато шест години по-късно Буиг умира, по телевизията не говорят за неговото богатство. Никой не споменава колко пари има в банковата си сметка и какви имоти притежава. Журналистите пишат: „В един друг свят се пресели човекът, който наред с всичко останало има една витрина в своя дом, в която  стои „Златната палма“ от Кан, която той получи за филма „Ъндърграунд“.

На 28 юли 1980 г. в Москва бе погребан без време отишлият си от този свят Владимир Висоцки. За мнозина от нас той беше не само духовен водач, но и символ на времето, в което живеехме и което не винаги харесвахме. След поклонението пред ковчега на поета пред който часове наред преминават  писатели, военни, спортисти, обикновени работници или млади хора, още неполучили професия, ученици, геолози, актьори и интелектуалци от всякакъв вид,  поетесата Бела Ахмадулина казва: „Метафората „всенародна любов“ се изпълни със съдържание“ .

Ето за това става дума.

Публикувано на 28.09.2018 г.    

Последни публикации

АБВ България

Проф. Боян Дуранкев даде своя глас

АБВ България

Александрина Костадинова: Гласувах днес за достойното място на България в Европа

АБВ България

Любомира Ганчева: Светът се променя от твоя личен пример, не от твоето мнение!

АБВ България

Пламена Заячка: Дадох своя глас за моята битка

АБВ България

Румен Петков упражни правото си на глас


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино

гр. Кюстендил

АБВ в Общинския съвет в Кюстендил

гр. Кюстендил

Ангел Ангелов: Надявам се да сме вносители на добри предложения за Кюстендил
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни