Проф. Михни Люцканов: АБВ- модерната визитка на българската политическа реалност

Facebook Twitter

Заявката за промяна не е само на думи

Много думи се изговориха и много мастило се изписа през последните две десетилетия за характера и продължителността на българския преход.  Хората отдавна се умориха от оценки и заключения на  политолози, социолози, социални антрополози и прочее анализатори. През това време две поколения българи станаха заложници на едно нескончаемо очакване за нещо по-добро за страната ни, което така и не идва. Два милиона наши сънародници решиха да си спестят това „очакване на Годо“ и прагматично се опитват да решат съдбата си – своята и на децата си  в чужди държави.

Да наистина промени у нас имаше. Най–напред се даде зелен семафор на разрушителните действия. Били  и не били властници побързаха на бърза ръка да  разградят и сринат построеното от предците им. Едни други яки момчета бързо показаха на обикновените хора, че един страх лесно може да се замени с друг. Впоследствие двете сили се свързаха и овладяха както икономическата, така и политическата власт. Пак по същото време а съдебната ни система бързо се предаде на техните амбиции да  ги обслужва свенливо и срамежливо. С разрушаването на икономическата ни база и разпродаването на безценица на останалото от нея при т. нар. приватизация бързо ни превърнаха в страна с население,  годно  единствено да е обслужващ персонал на Европа  Този широко прокламиран „цивилизационен модел“ към който ни учеха, че трябва да се стремим ни остави без традиционните ни приятели  и пазари и така  се озовахме в ъгъла на „европейското семейство“, което искрено не ни приема, колкото и да твърдим обратното.

В целия този процес, в който задкулисието стана модел на обществено поведение  политическите партии бяха сред най-активните участници  И ако те не винаги бяха автори и сценаристи на  поредицата от лоши спектакли, които се разиграваха пред очите на нещастния народ, то във всички случаи те ги режисираха като чест опъти само  сменяха актьорските екипи.  И леви и десни и центристи не съумяха да излъчат  фигури нито да предложат идеи и политики  „на ползу роду“.  Повече от четвърт век те само сменяха местата си  в различни конфигурации, с цел облагодетелстването на няколко фамилии и кръгове около тях. Олигархично-мафиотският модел придоби характеристиките на устойчив начин на държавно управление и стил на партийния живот.

И ако някои съзират в тези мои мисли и оценки само краен негативизъм то бих ги разколебал като подчертая, защото и в най-грозната картина  може да се открие заинтригуващ елемент. Така е и в нашия случай. Особено в началото на второто десетилетие от новия век от някой партии и политически формации започнаха да се излъчват и сигнали на модерност. Традиционните идейни платформи и организационни  модели на старите политически формации днес продължават да са притегателни предимно за хората от третата възраст или пък на крайно закостенели елементи. На преден план все по-често се явяват хора с тези, говорещи за по-разноцветно политическо мислене ,по-голяма  дълбочиннност при оценките на политическите реалности и най-вече по-ясно артикулирани  виждания за развитието на  политическия процес в света и страната. Има надежда да се родят  и нови модели за  реализирането на държавното управление.

В лявата част на политическия спектър тези сигнали са най—силни и най-отчетливо разпознаваеми с появата на ПП АБВ. Самото формиране на партията стана  чрез сложен генезис от вътрепартийно течение през политически проект отново в рамките на  Социалистическата партия до самостоятелна организация със съответните програмни документи и  развиваща се вертикална, и хоризонтална  структура. Всяко едно наблюдателно  око няма как да не забележи, че целият този процес показа видима различност на политическо поведение. Тя се заключаваше най-вече в относително голямата степен на свобода за всеки отделен член или симпатизант да участва  активно при формирането на идейните платформи, в процеса на партийното строителство и най-вече при вземането,    провеждането и отстояването на политическите решения.

ПП АБВ е партия, която има амбициите да обедини ляво мислещите и социално ангажираните граждани на нашата страна и най-вече на младит, образовани  и интелигентни хора. Тя е партията на тези, които не отричат миналото, без обаче непрекъснато да се вторачват в него. Ние  считаме за по-правилно  да сме ангажирани с реализирането на едно  -добро настояще на нашите  сънародници  и най-вече  с  действия прицелени в бъдещето. Това искаме да направим с разработването и провеждането на перспективни политики в държавното управление и стопанския живот както на национално, така и на местни равнища.

ПП АБВ е една от малкото  партийни формации, в която  идеята за диалог с всеки  и по всички теми н е не просто плакатна декларация а реална политическа практика. Ние сме  хора на премерения компромис, хора осъзнаващи  ясно, че просперитетът на страната може да се гарантира само с обединени усилия на повече хора, макар и с  различно политическо мислене. За  нас от АБВ е много важно  да приемем коалиционната култура като задължителен елемент на политическото действие. Ето защо ние непрекъснато търсим съмишленици , които да споделят идеята за единение, за преустановяване на конфронтационния модел на  политическо поведение, искаме  да ангажираме повече  хора които осъзнато да работят за налагане  практиката на реално ангажиране с конкретни  политически  практики, които да работят пряко за хората. Конфронтацията, омразата, противопоставянето, плакатното патриотарство и особено фалшивата социална  загриженост, която на практика в реалната държавна практика се замества с десни, ощетяващи народа действия  за нас са неприемливи. Това са само малка част от  ценностите, които ние изповядваме, и които определят „третия път“, алтернативата на досегашните модели на обществени практики, партийно поведение и държавнически действия.

ПП АБВ е може би единствената, която заявява готовност за национален диалог по формата на държавното управление в т.ч. и по обсъждането на идеята за „президентска република“. Ние считаме, че в този диалог решаващо място трябва да има думата на младите и образовани български граждани. Те според нас са най-безценния капитал на нацията и държавата трябва да направи така, че да ги привлече за своите политики, независимо от това къде живеят и какви са  политическите им пристрастия. Според нас всеки образован млад човек трябва да стои на вниманието на  нашите държавници и те да използват най-рационално неговите знания и умения. Разпиляването  на духовния ни  потенциал и капацитет е  гибелно за  страната ни.  Крайно време е  и политическите партии да преосмислят кадровата си политика и да дадат възможност за реализация на нови, не обременени от миналото, модерно мислещи хора с широки рамки на политическия си мироглед Ние сме първите, които не само заявяваме  такава готовност, но я реализираме и на практика. Ето защо не е толкова трудно да се обясни оттеглянето от лидерските позиции на досегашния председател на  партията  и неговите заместници. Съзнавайки , че партиите от чисто „лидерски тип“ по-лесно и бързо привличат електорат   ние обаче  изповядваме тезата, че в авангарда на политическите сили трябва да се включват повече хора, млади и енергични които като ползват опита на по-възрастните си колеги привнасят нова енергия, иновативни идеи и по-категорично отстояват позиции, което е присъщо на младостта. Ние искаме да разчитаме не само на един но на цяла прослойка от хора ,способни да увличат с интелект, с амбицията да правят реални неща, с хора от всички направления на обществения  живот, хора с експертен капацитет за да могат да реализират разнообразни секторни политики. АБВ е млада партия която далеч не разчита единствено на кадри от Партията-майка, а все повече привлича не обременени до момента хора при това с качества и доказан потенциал. Това може да се  докаже и от новоприетите ни членове през последната година- повече от 70% от тях в област Стара Загора не са членували  преди това в политическа организация. Значи има смисъл от това активно да се общува с младите, да се разясняват целта, приоритетите, практическите действия, които нашата организация  развива като устойчива политика и която  може да притвори в реална държавническа практика.

Втората сесия на Втория конгрес на ПП АБВ  недвусмислено показа на българското общество, че е време за реални действия на промяната. Оттеглянето на лидера и на неговите заместници, далеч не е добре премислено „бягство от отговорности“, а мъдър политически ход, с който се отпушва системата за израстване на ново поколение млади политици и държавници от една страна и от друга с това се създава възможност за  генериране на нова енергия в осмислянето на идейните специфики на лявата-политическа  модерност.    Заявката за това прозвуча много категорично в  словото на новия   председател г-н Константин Проданов веднага след избирането му. От думите му се почувства непоколебимост в намерението да работи за утвърждаването  на нов  подход и маниер на политическо поведение, който да залага на диалогичността, преследването на ясни  и реалистични цели, залагането само на изпълними прагматични задачи. Акцентът е ясен – отстояване на левите ценности чрез ангажиране с действия, целящи намаляване на бедността, установяване на повече социална справедливост, връщане отговорностите на държавата, там където и когато е необходимо и спасяването на  българската нация от заличаване по демографски причини.

Ето защо приканвам активно мислещите, образовани българи особено младите  да не бързат с лека ръка  да неглижират  обществено политическата дейност в страната ни, отвратени от досегашните практики, а активно да се включат в нея така , че да реално да променят статуквото. Партията, наречена Алтернатива за българско възраждане  показа на дело, че промяната наистина започва.  от  нас. Ние сме готови да  приобщим всеки българин, който  припознава ценностите, които ние изповядваме за да стане животът на всички ни малко по-добър.

Проф. дн. Михни Люцканов- областен председател на ПП АБВ  Стара Загора

Публикувано на 30.01.2017 г.    

Последни публикации

АБВ България

По-качествен живот за жителите в село Червен Брег с Георги Градевски, кандидат за кмет за община Дупница от ПП АБВ

АБВ България

Георги Първанов дискутира наболели проблеми с жители на Варненско

АБВ България

Кандидатът на АБВ за кмет на Район „Възраждане“ в столицата Ивайло Гушев и водачът на листата на партията за СОС Ивайло Калфин представиха програмата си за управление на София

АБВ България

Ясна, конкретна и изпълнима програма представи кандидатът за кмет на кметство "Изток" от АБВ Ивайло Иванов в Перник

АБВ България

Румен Петков в ефира на „Неделята на NOVA” – за обществените поръчки на военното министерство и за оставката на ресорния министър


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино

гр. Кюстендил

АБВ в Общинския съвет в Кюстендил
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни