пределиха 300 лв. данък за такситата в Стара Загора

Facebook Twitter

Данъкът за таксиметровия превоз на пътници в община Стара Загора ще бъде в размер на 300 лева, решиха на днешното си редовно заседание общинските съветници. С влизането в сила от 1 януари 2017 г. на нов вид местен данък са определени законови граници от 300 лева до 1000 лева. Първоначално предложената ставка от 700 лева предизвика недоволство у представителите на таксиметровия бранш, поради което кметът Живко Тодоров и общински съветници, се срещнаха с техни представители, в резултат на което бе предложена сумата от 300 лева.

Одобрено беше създаване на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, съгласно чл.64а и чл.65а от Закона за защита при бедствия, в който влиза и съветникът от ПП АБВ Илия Златев. Според Закона за защита при бедствия, членове на съвета могат  да бъдат още заместник-кметовете, главният архитект, представители на общинския съвет, ръководители на структурите за спешно реагиране, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. 

Съветниците дадоха съгласие Община Стара Загора да кандидатства с два проекта за получаване на безвъзмездна финансова помощ за  реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две училища - Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски” и Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“. Одобрено бе и предложението за кандидатстване с два проекта по „Красива България” – „Осигуряване на дoстъпна среда в Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания град Стара Загора“ на обща стойност 96 хил. лв. с ДДС, от които необходимото съфинансиране е 9 хил. лв. с ДДС, и “Осигуряване на дoстъпна среда до музеен обект “Неолитни жилища” и изграждане на санитарно-хигиенни помещения”. Той предвижда създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда  на обществените сгради, отчитайки специфичните нужди на хората с намaлена подвижност, в това число и на хората с увреждания. Общата стойност на проекта е над 108 хил. лв с ДДС, от които необходимото съфинансиране е в размер на около 11 хил. лв.

С 42 гласа „за” бе приет План за устойчива градска мобилност на Стара Загора за периода 2016-2020 г., чиято цел е да се създаде по-добро качество на живот в града и крайградските зони. Предвижда се изготвяне на оптимизирана транспортна схема, обхващаща автобусни и тролейбусни линии от общинската транспортна схема, внедряване на „Интелигентен трафик“ с приоритизиране на обществения транспорт на светофарни уредби и получаване на обратна връзка, сигнализация автоматично при настъпили произшествия, въвеждане на допълнителни мобилни услуги за гражданите, въвеждане на гъвкава система за закупуване на автобусни билети. В стратегията са залегнали още засилването на контрола при осъществяване на обществения транспорт, както и изцяло повишаване на безопасността на движението.

Пресцентър на ПП АБВ – Стара Загора

Публикувано на 28.07.2016 г.    

Последни публикации

АБВ България

ПП АБВ изказа съболезнования и заяви подкрепата си към народа на Ливан

АБВ България

Владимир Маринов: Правителството и Коалиционният съвет за пореден път доказват, че местната власт не е ангажимент на държавата

АБВ България

ПП АБВ прие новите си членове в Елхово

АБВ България

Румен Петков: ПП АБВ настоява за незабавно спиране на концесиите и за преустановяване на всички сделки, свързани с продажба на държавно имущество

АБВ България

Румен Петков: На Борисов му предстоят два неизбежни сблъсъка - с прокуратурата и с психиатрията


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни