Откриха регионалното депо за отпадъци за област Стара Загора

Facebook Twitter

Регионалният център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница бе открит днес с тържествена церемония и водосвет, отслужен от отец Роман от храма „Св. Николай“. Лентата прерязаха премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, областният управител на област Стара Загора Георги Ранов и кметове на общини от региона.

Модерният, снабден с високотехнологични съоръжения регионален център е втори по големина в България, най-големият обект от инвестиционния проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C007/29.08.2012 год. Инвестиционният проект е на обща стойност 51 667 558,06 лв., от които 41 721 553,14 лв. европейско съфинансиране; 7 362 627,02 лв. национално съфинансиране и 2 583 377,90 лв. собствен принос на общините от региона.

Бенефициент по договора за безвъзмездна финансова помощ е община Стара Загора, а партньори са останалите 10 общини от областта Стара Загора, община Твърдица от област Сливен и СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора. Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 368 344 жители от всички населени места на 12-те общини от региона. Центърът ще приема за третиране неопасни твърди битови отпадъци от всичките 12 общини в региона. От Стара Загора, Опан, Братя Даскалови, Чирпан и Раднево те ще бъдат транспортирани директно, а от останалите ще идват компактирани от трите претоварни станции.

В приветствието си към присъстващите премиерът Бойко Борисов подчерта, че проектът решава много проблеми на общините, стояли пред тях години наред. Екология, здраве и ниски такси, така обобщи той ефекта от експлоатацията на съоръжението. „Тук за първи път се реализираха инвестиции, свързани с изцяло нови и уникални технологии. В компостиращата инсталация ще се преработва отпадъкът, който ще минава през четири биофилтъра и стружки от борови кори, така че да не се допуска дори замърсяване на въздуха. По-голямата част от пречистените води  ще се използва за технологични нужди“, заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя съобщи още, че девет стари нерегламентирани сметища ще бъдат закрити. „Правителството взе решение по ПУДООС, със средства от националния бюджет, да бъдат подпомогнати общините, които имат проекти за рекултивация на старите сметища. Близо 560 млн.лв. ще бъдат инвестирани в сектор „Отпадъци“ по новата оперативна програма“, допълни екоминистърът.

Сегашното градско сметище на Стара Загора "Мандра баир" ще бъде закрито. С новото съоръжение ще се засили разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, както и въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците. Като краен резултат се очаква да намалее замърсяването на околната среда в общините от региона.

В експлоатацията на обектите от Регионалната система ще бъдат заети 64 лица, от които 32 ще обслужват Регионалния център за управление на отпадъците Стара Загора. По проекта са изградени и претоварни станции  за общински отпадъци в общините Казанлък, Гурково и Гълъбово. В момента тече процедура на обществена поръчка за избор на оператор. Съоръжението ще заработи реално до края на годината.

Обектът е разположен на площ от 325 декара и включва клетка за депониране на неопасни отпадъци с обслужваща инфраструктура, общински център за рециклиране, инсталация за сепариране и закрито компостиране, Система за улавяне на газовете. Изградени са и 4 пречиствателни съоръжения за пречистване на водите от експлоатацията на регионалния център.

Пресцентър на ПП АБВ – Стара Загора

Публикувано на 10.07.2016 г.    

Последни публикации

АБВ България

ПП АБВ изказа съболезнования и заяви подкрепата си към народа на Ливан

АБВ България

Владимир Маринов: Правителството и Коалиционният съвет за пореден път доказват, че местната власт не е ангажимент на държавата

АБВ България

ПП АБВ прие новите си членове в Елхово

АБВ България

Румен Петков: ПП АБВ настоява за незабавно спиране на концесиите и за преустановяване на всички сделки, свързани с продажба на държавно имущество

АБВ България

Румен Петков: На Борисов му предстоят два неизбежни сблъсъка - с прокуратурата и с психиатрията


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни