Безработицата в област Стара Загора е 7 на сто

Facebook Twitter

Безработицата в страната през месец май продължи да намалява. Равнището на безработица достигна стойности от 8,7 на сто - с 0,6 процентни пункта по-ниски от предходния април и с 1,4 процентни пункта под нивото на безработица през месец май 2015 година.

Равнището на безработицата в област Стара Загора за май е 7 на сто – с 1.7 на сто по-ниско от общото за страната, съобщи Жулиета Върлякова, началник-отдел „Посреднически услуги” в дирекция „Бюро по труда”. Регистрираните безработни са 10 371. Спрямо предходния месец има спад с 0.5 процентни пункта, а регистрираните безработни намаляват със 747 души. Най-ниско е нивото на безработица е община Стара Загора – 4.0 на сто, а най-високо - община Николаево – 63.6 на сто

За община Стара Загора регистрираните безработни 3121. 60.7 на сто от тях са жени. В сравнение с април намалява броят на незаетите в младежка възраст -283 през месец май, 360 през. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1633, със 7.4 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през април. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1277 през май, 1332 през април.

С 10.4 на сто намаляват новорегистрираните безработни - 405 през месец май, при 452 през април. 273-ма от тях (6.,4 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 180, индустрия – 117 и търговия – 66.

През май в Бюрото по труда са обявени 478 работни места, от които на първичния пазар са 422, с 8.8 на сто повече от заявените през предходния месец. Частният сектор е заявил 311 места – 65.1 на сто. 375 работни места – 78.4 на сто, са за безработни без квалификация. Обяснението на трудовите посредници е, че 80 на сто от местата по програми за заетост са без изисквания за професия и специалност. Равнището на материалната база и прилаганите технологии в строителството, земеделието, горското стопанство, добивната и хранително-вкусовата промишленост, предлагат съчетание от елементарни трудови умения и ръчен труд с ниско заплащане. Нестабилното икономическо положение на повечето стопански субекти ги принуждава стихийно да разкриват и закриват работни места, да се стремят към икономии на средства за работни заплати и да избягват инвестициите в квалифициран човешки потенциал.

Пресцентър на ПП АБВ – Стара Загора

Публикувано на 30.06.2016 г.    

Последни публикации

АБВ България

Проф. Боян Дуранкев: Да бъде честит нашият най-български и най-духовен празник – 24 май, денят на тържеството на българската култура и живото слово!

АБВ България

В село Средец „Коалиция за България“ изпълни обещание, дадено само преди седмица

АБВ България

Пламена Заячка е в Благоевград на 24 май

АБВ България

В деня на най-големия празник на българския дух „Коалиция за България“ инициира създаване на Организация на държавите, които ползват кирилица

АБВ България

Румен Петков бе официален гост на гала концерта в Плевен на Третия национален конкурс с международно участие за млади оперни певци „Гена Димитрова”


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино

гр. Кюстендил

АБВ в Общинския съвет в Кюстендил

гр. Кюстендил

Ангел Ангелов: Надявам се да сме вносители на добри предложения за Кюстендил
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни