„АБВ – Движение 21“: Ще се борим за коренна промяна в политиката на пазара на труда

Facebook Twitter

Искаме да няма работещи бедни, искаме сигурност срещу социално изключване, искаме нови достойни трудови отношения за всички

Мария Цанева, икономист, кандидат за народен представител на Коалиция „АБВ – Движение 21“ за 29 МИР Хасково

„Коалиция АБВ – Движение 21 ще се бори за коренна промяна в политиката на пазара на труда и социално-икономическата сфера. Искаме да няма работещи бедни, искаме сигурност срещу социално изключване, искаме нови достойни трудови отношения за всички.

Искаме интеграция вместо създаване на гета. Трудът трябва да бъде достойно и мотивиращо заплатен, социално осигурен и демократично контролиран.

Ние искаме да осъществим коренна промяна към едно солидарно общество и да поставим край на несправедливата икономическа и социална политика. Ние не развяваме лозунги и не даваме неизпълними обещания, а предлагаме обективни и прагматични решения. Коалиция„ АБВ – Движение 21“ в 44-то НС ще работи за:

- Увеличаване на минималната работна заплата на 700 лв. в рамките на 4 години. Повишение от 11% на година е реалистичен и напълно постижим темп. 

- Договаряне на устойчив механизъм от критерии за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) в дългосрочен план, включващи производителността на труда, инфлацията, растежа на БВП и др.;

- Диференцирана работна заплата за висшисти – по-висока с 30% от МРЗ, ако заемат позиция, изискваща висше образование.

Прогресивно подоходно облагане и премахване на плоския данък за физически лица и въвеждане на прогресивно подоходно облагане, с необлагаем минимум, равен на МРЗ, плавна тристепенна скала и максимална пределна ставка от 20%.

Парламентарната група на коалиция „АБВ – Движение 21“ще работи за  безпрекословната подкрепа семейството и

- Въвеждане семейно подоходно облагане;

- Изравняване на стойността на обезщетенията за майчинство за втората година с текущия размер на минималната работна заплата;

- Изплащане на пълния размер на обезщетенията за майчинство на жените, които се връщат на работа по всяко време - от първата до края на втората година;

- Безплатни ясли и детски градини за всички деца.

- Мотивиране на бизнеса за създаване на работна обстановка, благоприятстваща родителството.

Ангел Дяков, кандидат за народен представител на Коалиция „АБВ – Движение 21“, строителен предприемач

„Българската икономика трябва да придобие нова структура, за да може осезаемо да се повишава стандарта на живот в България. Днес тя е фирмите се делят на „наши и ваши“, на такива които се ползват с преимуществено добро отношение от властите и такива, които умишлено сее водят до фалит.

Коалиция „АБВ – Движение 21“ще работи за промяна в структурата на българската икономика в следващите 10-15 години. Това означава да се увеличи делът на фирмите, които имат потенциал да поддържат висока конкурентоспособност на международните пазари, да се достигне по-висок дял на производство на промишлени и високотехнологични стоки, с които да се осигури допълнителна добавена стойност и работни места в България.

За тази цел ние предлагаме:

- Създаване на държавен фонд за иновации и високотехнологични експортни производства, с начален капитал от 1 млрд. лева и цел да бъдат привлечени още до 500 млн. лева средства от частния сектор, който ще бъде управляван от Национална инвестиционна компания с професионално ръководство.

- Данъчни преференции за фирми, които инвестират в квалификацията на своите служители, във високотехнологични отрасли и в изостанали региони.

- Въвеждане на нулева ставка за реинвестираната от фирмите печалба в дълготрайни производствени активи.

- Вдигане на прага за регистрация на фирмите по ДДС от 50 000 на 100 000 лв. с облекчава дребния бизнес от административна тежест,  намалява цените на някои стоки от първа необходимост, стимулира потреблението и икономическия растеж.

- Равнопоставеност на фирмите при кандидатстване по европейски проекти и обществени поръчки.

- Мораториум върху приватизацията и концесионирането на дейности/обекти, свързани с националната сигурност и естествени монополи (ВиК, топлофикации и т.н.).

- Създаване на единен държавен орган за администрирането на процедурите по големи обществени поръчки (за суми над 100 000 хил. лева).

- Рязко намаляване на огромния брой регулаторни режими – регистрационни, разрешителни и лицензионни.“

Информация: http://haskovo.topnovini.bg

Публикувано на 23.03.2017 г.    

Последни публикации

АБВ България

Кандидатът за СОС Явор Цаков пред телевизия „Европа“: АБВ е чувствителна към проблемите на хората в София. Градът има нужда от нов тип управление

АБВ България

Здравко Златаров, АБВ – Тунджа пред "Фокус": Ще работим за запазване на училищата и осигуряване на здравна помощ във всяко село на общината

АБВ България

Кандидати за общински съветници от АБВ се срещнаха с екипа на Ямболската търговско-промишлена палата

АБВ България

Йордан Милков, кандидат за кмет на АБВ: Ямбол има бъдеще, ако образованието и високите технологии са приоритет

АБВ България

Румен Петков определи като злепоставяне начинът, по който беше посрещнат новият американски посланик


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино

гр. Кюстендил

АБВ в Общинския съвет в Кюстендил
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни