Лидия Чорбанова в Хасково: Да помогнем на земеделските производители

Facebook Twitter

„Необходимо е да се промени политиката при подпомагане на земеделските производители. Чрез създаването на организации и на групи на производители на земеделски продукти, земеделските стопани могат да се възползват от икономическите предимства, които им дава сдружаването. Това ще повиши значително тяхната конкурентоспособност, както на вътрешния, така и на международните пазари“, заяви Лидия Чорбанова, водач на листата на Коалиция „АБВ- Движение 21” в 29-ти МИР- Хасково.

"Ние, от Коалиция „АБВ-Движение 21” настояваме признатите организации на производители и асоциациите на организации на производители да могат да сключват договори за съвместна продажба на продуктите, произведени от техните членове. Участието на организации на производители, особено когато обединяват голям процент от производителите в даден регион, значително ще подобри техните позиции в процеса на договаряне на цените. Основната им роля ще е да събират продукцията на своите членове и да я реализират на пазара", категорична е Чорбанова.

По думите ѝ ползите от сдружаването са съществени: при по-големи обеми произведена продукция се реализира по-добра цена; засилване на позициите, особено при договаряне с търговските вериги и супермаркетите; оказване на техническа помощ на членове, като ги снабдяват с техника за обработка на площите, маркетингови решения, както и прилагане на земеделски практики, опазващи околната среда. "Защо например досега, не е въведена мярка „стартиращ бизнес“ за земеделски производители", попита  Лидия Чорбанова.

"Трябва да бъдат  подкрепени дребните и средни земеделци. Разпределянето на субсидиите по неправилен начин води до дългосрочни негативни тенденции - те отиват основно в сектора на монокултурното земеделие с много ниска степен на преработка. Над 80 процента от субсидиите у нас отиват у 5 процента от земеделците, което облагодетелства една много малка група от хора. Докато обаче ангажираните стопани с традиционни отрасли като зеленчукопроизводство, лозарство, винарство, пчеларство са изправени пред борба за оцеляване", категорични са от Коалиция  „ АБВ- Движение 21”.

„Резултатите, анализирани от експертите на Коалиция „АБВ – Движение 21”, работещи в сектор „Селско стопанства“, показват, че отраслите животновъдство, производство на плодове и особено зеленчукопроизводството имат сериозни проблеми с конкурентоспособността си на вътрешния пазар. Тази негативна тенденция и липса на адекватна намеса от страна на държавата, ни кара да вярваме, че техният дял в производството на земеделска продукция ще продължи да спада през следващите години, ако условията за бизнес не се променят”, смята Лидия Чорбанова.

От Коалицията са подготвили и ще предложат законодателни инициативи в рамките на следващото 44-то Народно събрание, с които ще се даде възможност  на земеделските производители. „Една от  тях е регламентиране на помощ за стартиращ земеделски бизнес, която работи  безотказно в други европейски страни. Ще бъдат предложени и законодателни инициативи свързани с подпомагането на модерно и иновативно земеделие, защото по този начин много млади хора ще се обърнат към този отрасъл. „За да постигнем този ефект, ние, от Коалиция „АБВ- Движение 21” подготвяме и паралелни стимули за млади семейства, които ще останат или ще дойдат в земеделски райони за да стартират бизнеса си в тях. Убедени сме, че региона на Хасково може да даде добрия пример и ще се борим промяната във визията на страната в сектор „Селско стопанство“ да тръгне именно от тук“, каза още Лидия Чорбанова. 

Информация на topnovini.bg

Публикувано на 14.03.2017 г.    

Последни публикации

АБВ България

Любомира Ганчева по Канал 3: АБВ е отворена за политически и експертен диалог

АБВ България

Любомира Ганчева взе участие в кръгла маса, по покана на КНСБ, на тема „Данъчната система в България: тенденции, предизвикателства, възможности“

АБВ България

Румен Петков в Пазарджик: Днес Народното събрание взе решение за загробване на българските военно-въздушни сили

АБВ България

Румен Петков се срещна с активите на Районните организации на АБВ във Варненските райони „Приморски“ и „Младост“

АБВ България

ПП АБВ в Пазарджик води разговори за широка местна коалиция за предстоящите избори за кмет и местни органи на самоуправление


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино

гр. Кюстендил

АБВ в Общинския съвет в Кюстендил
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни