ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Международен енергиен форум “Енергетика, икономика, сигурност – актуални измерения“ (19 януари 2019 г., гр. София)

Facebook Twitter

Участниците във Форума се обединиха около тезата, че енергетиката е ключовият сектор за българската икономика не само поради стратегическото си значение за всички останали сектори но и поради това, че тя е в основата на националната сигурност, стабилитета, безопасността и конкурентоспособността на страната като цяло. От целия енергиен сектор производството на електроенергия е най чувствителната и с непосредствено, практически мигновено влияние върху инфраструктурата, транспорта, сигурността, банковия сектор, комуникациите, здравеопазването и всички останали елементи на съвременното развито общество, чието съществуване в този му вид е невъзможно без електроенергия.

Дискутирани бяха различни аспекти на проекта АЕЦ „Белене“ – политика, икономика, заетост на кадрите, на ролята на България в регионалния европейски пазар на газ, предизвикателството пред въглищните централи след европейските решения за въглищни емисии и ролята на енергетиката в икономика на знание, добавена стойност и достойно заплащане на труд.

За да отговори на критичната необходимост от компетентност и професионализъм при вземане на политически решения за енергетиката и в частност за развитието на ядрената енергетика на Република България, участниците във Форума предлагат да се заеме нова, активна позиция основана на следната перспектива за развитие на сектора:

На България е необходима нова и дългосрочна стратегия за развитие на енергийния сектор с визия поне до 2040 г., която включва:

  1. Разглеждане на енергетиката като ключов инструмент за развитие на индустрията и икономика от нов тип, основана на високи технологии, висока добавена стойност, която осигурява десетки хиляди работни места и гарантира достойно заплащане на труд
  2. скорено развитие на ядрената енергетика и рестарт на проект за АЕЦ „Белене“
  3. България да бъде фактор в разпределителната мрежа за природен газ на Балканите
  4. Ефективно използване на собствените енергийни ресурси / хидро и въглища/ с оценка на въздействието на по-нататъшнатаработа на комплекса „Марица изток“
  5. Да се създаде механизъм с който всички заинтересовани страни да следят европейското законодателство от предложенията на Европейската комисия до окончателното приемане. Така ще се контролират действията набългарските институции – правителство и парламент при отстояване на националните интереси
  6. Научно и кадрово обезпечаване на енергетиката

Публикувано на 22.01.2019 г.    

Последни публикации

АБВ България

ПП АБВ ще изпрати до парламента настояване за негласуване на предложението на правителството за F-16 и за мораториум върху сделката с изтребителите

АБВ България

Румен Петков в Шумен: ПП АБВ е в готовност за диалог за формиране на местни коалиции, на принципна основа, сериозна аргументация и с много ясен ляв - лявоцентристки профил

АБВ България

Издават в Плевен пощенска марка с творба на академик Светлин Русев

АБВ България

Любомира Ганчева: ПП АБВ ще се бори за повече държава във всяка община и край на забравените от Бога и Бойко населени места

АБВ България

ПП АБВ настоява за незабавен мораториум върху сделката за новите самолети, организира дискусия за ВВС


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино

гр. Кюстендил

АБВ в Общинския съвет в Кюстендил
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни