ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Международен енергиен форум “Енергетика, икономика, сигурност – актуални измерения“ (19 януари 2019 г., гр. София)

Facebook Twitter

Участниците във Форума се обединиха около тезата, че енергетиката е ключовият сектор за българската икономика не само поради стратегическото си значение за всички останали сектори но и поради това, че тя е в основата на националната сигурност, стабилитета, безопасността и конкурентоспособността на страната като цяло. От целия енергиен сектор производството на електроенергия е най чувствителната и с непосредствено, практически мигновено влияние върху инфраструктурата, транспорта, сигурността, банковия сектор, комуникациите, здравеопазването и всички останали елементи на съвременното развито общество, чието съществуване в този му вид е невъзможно без електроенергия.

Дискутирани бяха различни аспекти на проекта АЕЦ „Белене“ – политика, икономика, заетост на кадрите, на ролята на България в регионалния европейски пазар на газ, предизвикателството пред въглищните централи след европейските решения за въглищни емисии и ролята на енергетиката в икономика на знание, добавена стойност и достойно заплащане на труд.

За да отговори на критичната необходимост от компетентност и професионализъм при вземане на политически решения за енергетиката и в частност за развитието на ядрената енергетика на Република България, участниците във Форума предлагат да се заеме нова, активна позиция основана на следната перспектива за развитие на сектора:

На България е необходима нова и дългосрочна стратегия за развитие на енергийния сектор с визия поне до 2040 г., която включва:

  1. Разглеждане на енергетиката като ключов инструмент за развитие на индустрията и икономика от нов тип, основана на високи технологии, висока добавена стойност, която осигурява десетки хиляди работни места и гарантира достойно заплащане на труд
  2. скорено развитие на ядрената енергетика и рестарт на проект за АЕЦ „Белене“
  3. България да бъде фактор в разпределителната мрежа за природен газ на Балканите
  4. Ефективно използване на собствените енергийни ресурси / хидро и въглища/ с оценка на въздействието на по-нататъшнатаработа на комплекса „Марица изток“
  5. Да се създаде механизъм с който всички заинтересовани страни да следят европейското законодателство от предложенията на Европейската комисия до окончателното приемане. Така ще се контролират действията набългарските институции – правителство и парламент при отстояване на националните интереси
  6. Научно и кадрово обезпечаване на енергетиката

Публикувано на 22.01.2019 г.    

Последни публикации

АБВ България

Румен Петков за решението на „БСП за България“ да бойкотира пленарните заседания: БСП се държи на принципа „или нашето, или нищо”

АБВ България

От Варна ПП АБВ стартира допитване сред гражданите чрез анкета по ключови национални теми

АБВ България

Защо се изисква смяна на касовите апарати – ПОЗИЦИЯ НА ПП АБВ

АБВ България

Здравко Златаров: Новите касови апарати са за сметка на данъкоплатците и дребния бизнес

АБВ България

Румен Петков: Върху Изборния кодекс за извършени стотици промени и всички те са в противоречие с изискванията на Съвета на Европа и Венецианската комисия


ABV Anketi

Предстоящи събития

АБВ Региони

гр. Кюстендил

АБВ в Общинския съвет в Кюстендил

гр. Кюстендил

Ангел Ангелов: Надявам се да сме вносители на добри предложения за Кюстендил

гр. Кюстендил

Две финансови институции са представили оферти за рефинансиране нa заемa на община Кюстендил
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни