Румен Петков: Върху Изборния кодекс за извършени стотици промени и всички те са в противоречие с изискванията на Съвета на Европа и Венецианската комисия

Facebook Twitter

Върху българския Изборен кодекс за извършени стотици промени и всички те са в противоречие с изискванията на Съвета на Европа и Венецианската комисия. Това коментира председателят на ПП АБВ Румен Петков. За сравнение, в германската изборна нормативна уредба промените са не повече от 40, посочи той пред медиите. Петков обясни, че според стандартите и разпоредбите, промени в изборното законодателство могат да се правят най-късно година преди вота.  

"Много сериозно безпокойство буди промяната в подсъдността - от Върховния административен съд, към съответния административен съд. При приемането на новите процедурни правила нашият анализ показва, че не е извършена адекватна оценка на готовността на административните съдилища да правораздават по този вид дела, без актуална оценка на кадровата обезпеченост в административните съдилища, се поставя под въпрос достъпът до правосъдие на гражданите, политическите партии и коалиции в рамките на изборния процес. Така се нарушават процесуалните гаранции за честни и свободни избори, както и се ерозира доверието в самия изборен процес“.

Като пореден сериозен проблем Петков посочи предложението  на БСП за унищожаване на сгрешен изборен протокол.

„Ако при попълването на протокола бъде допусната грешка, секционната избирателна комисия унищожава сгрешения протокол, като се поставя надпис "сгрешен" и се подписват всички членове на секционната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия връща на общинската избирателна комисия сгрешения протокол, като фабричният номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа“. Румен Петков е на мнение, че подобен изборен похват ще забави сериозно преброителния процес и не това е решението на втория протокол.

Петков е категоричен, че решението на това е единна преброителна секция на територията на всяка община – мярка, която ПП АБВ вече аргументира като работеща.

„Т.е., СИК в състав от по трима членове, преброяването не се извършва от СИК, а от специални преброителни секции на територията на всяка от общините. С това се гарантира прозрачност и контролируемост на процеса и се свеждат до минимум потенциално възникващите проблеми“.

Румен Петков изрази безпокойство от в новоприетата алинея 6 се допуска използването на квалифициран електронен подпис. Тъй като по Закона за електронния подпис издателите на електронен подпис са юридически лица – търговски дружества. С този факт държавата в лицето на Министерство на вътрешните работи капитулира пред задачата да въведе електронна идентификация на българските граждани, посочи той и определи тази мярка като пряк залог за фалшификация на изборния резултат.   

Председателят на ПП АБВ посочи също, че държавата на този етап не е подготвена за реализация на машинно гласуване. Причина за това е краткото технологично време, както и сертифицирането и одитирането на тези машини.

В допълнение следва да бъде отбелязано, че предварителното пазарно проучване показа, че стойността на една машина е около 4 000 лв. За нормалното функциониране на избирателните секции, обаче, необходимата бройка машини е около 20 000 машини. Максималният експлоатационен цикъл на една машина, според проучването, е 5 години. Разходите по съхранението и поддръжката на машините независимо от бройката е около 20 000 000 лв.

 

Публикувано на 19.02.2019 г.    

Последни публикации

АБВ България

Любомира Ганчева по ФОКУС: Местната власт в България е нестабилна, от което може да очакваме политическа нестабилност и в страната

АБВ България

Любомира Ганчева за Бюджет 2020: Бюджет, който бетонира статуквото и плашещо лишен от изненади

АБВ България

Кметът на Стрелча Стойно Чачов: Държавата трябва да поеме ангажимента да спре децентрализацията

АБВ България

В равносметка за 30-те години от началото на промените в България, лидерът на АБВ-Младежи Пламена Заячка изрази съмнение в положителните резултати от прехода

АБВ България

Кметът на Мездра Иван Аспарухов даде положителна оценка за участието на партията в местните избори


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино

гр. Кюстендил

АБВ в Общинския съвет в Кюстендил
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни