ПП АБВ внесе два сигнала до КЕВР със съмнения за злоупотреби, които водят до повишаване цената на тока

Facebook Twitter

ПП АБВ внесе два сигнала до КЕВР със съмнения за злоупотреби, които водят до повишаване цената на тока.

Партията настоява за цялостен преглед на начина на образуване на цената на варовика в трите компании - ТЕЦ „Марица-изток 1“, „Марица-изток 2“,  и „Марица-изток 3“. В писмото се посочва, че са налице съмнения за съществени разминавания в доставната цена на варовик за трите компании, като в държавната ТЕЦ те са по-ниски с до 1 – 1,50 лв. на тон. С оглед на големите обеми потребление на тази суровина, разликата в разхода за варовик в останалите две компании е значителна, в размер на десетки милиона лева.

„Имаме основание да считаме, че плащаме по-висока цена на тока за ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“ и по този начин обричаме ТЕЦ „Марица-изток 2“ на фалит“, се посочва още в писмото. (1)

Вторият сигнал се отнася до стремежа да се търсят алтернативни източници за доставка на природен газ. АБВ винаги е била за диверсификацията в доставките, но когато това ще доведе до трайно понижаване на цената за бита и бизнеса. Ето защо партията алармира с безпокойство конкретна сделка на „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на втечнен газ от САЩ и за резултатите, които тя може да причини трайно на пазара. (2)

Първото основание за притеснение е липсата на прозрачна процедура и дискриминирането на всички доставчици на LNG газ.

В писмото си партията посочва още, че съществува нормативен лост в европейското законодателство, който прави възможно намаляването на цената на тока и който не е използван – антитръстово решение на ЕК, което в ситуация на трайно по-ниска цена на природен газ в Европа (TTF индекс е 12 евро за мегаватчас) дава възможност за чувствителното намаляване на доставната цена на природен газ. Това е един инструмент, от който държавата ни по неясни причини не се възползва.

От АБВ молят КЕВР да извърши проверка и да огласи:

-           Имаме ли посредници в тази конкретна сделка?

-           Обвързани ли са тези посредници с властови персони?

„Булгаргаз“ ЕАД следва да провежда национално отговорна политика на база пазарни принципи и европейски норми, която да осигури на бизнеса и бита най-ниска цена на газ. При условие, че ЕК се е постарала дългосрочните договори да имат пазарно ориентирана компонента, то ако „Булгаргаз“ ЕАД следи тенденциите и знае, че тренд в момента е към понижаване на TTF, защо не се възползва от инструментите на ЕК, а провежда поредната акция от политика в ущърб на националните интереси и в полза на неясни корпоративни интереси? С оглед на формулирането и провеждането на национално отговорна политика в областта на търговия с природен газ, както и цялостното гарантиране сигурността на доставките на природен газ, разчитаме на цялостен преглед от Ваша страна по гореописания случай“, се казва още в писмото до енергийния регулатор.

Публикувано на 11.06.2019 г.    

Последни публикации

АБВ България

Румен Петков подари на Н. Пр. Анатолий Макаров гравирана писалка със знамената на България и на Русия

АБВ България

За неизбежността на АЕЦ "Белене": Проф. Дуранкев в дискусия по БНТ

АБВ България

Габриела Райкова, АБВ-Младежи: Приетото в Ялта послание за мир приема до голяма степен посланията, които АБВ отправя

АБВ България

Любомира Ганчева: Катастрофата в енергетиката става необратима

АБВ България

ПП АБВ настоя за информация за ангажирания човешки и финансов ресурс за парада и контрапарада в събота


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино

гр. Кюстендил

АБВ в Общинския съвет в Кюстендил

гр. Кюстендил

Ангел Ангелов: Надявам се да сме вносители на добри предложения за Кюстендил
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни